La conferència "Eines per la millora de l'eficència i la simplificació administrativa: Factura electrònica i signatura digital" tindrà lloc el 17 de jnuy, a Terrassa.

La incorporació a les empreses de les tecnologies de la informació i la comunicació simplifica els processos administratius que aporten poc valor afegit,  permetent a l’organització, centrar-se en el desenvolupament del procés productiu.

La facturació electrònica és una de les eines que facilita la sistematització d’aquests processos i ens aporta un increment en la seguretat, reducció del nombre d’errades, al mateix temps que ens permet una optimització de costos respecte als sistemes actuals. La signatura digital, ens permet mantenir la seguretat dels documents, al garantir la seva procedència i la seva validesa. 

La Cambra ofereix aquesta sessió amb l’objectiu de donar a conèixer la metodologia de treball de les dues eines i veure els beneficis que poden aportar a les nostres organitzacions.

Trobareu més informació aquí.

Cuando

Donde

Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa
C/ Blasco de Garay, 29-49
Terrassa