Càmera de fotos
Càmera de fotos.
  • La càmera digital: conceptes bàsics
  • Els suports d’emmagatzematge digital
  • L’USB i altres bus de comunicació entre perifèrics
  • La connexió des de la càmera o a través dels lectors de targes
  • La carpeta “Les meves imatges” i els noms de fitxer

Cuando

Donde

TC El Pinar
Bloc 2, esc, 4 caixos 3
08191

Otros detalles

Nivel del curso
intermig
Profesor
Francesc