Programa

10 de juny 

9:30 - 10:00 h Acreditació.

10:00 - 10:20 h Presentació i obertura institucional a càrrec de la directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, Joana Barbany.

10.20 - 10.30 h Introducció al contingut de la jornada per part del cap del Servei d’Inclusió i Capacitació Digital, Ricard Faura.

10:30 - 11:30 h Taula rodona: posem en valor la diversitat de la Xarxa Punt TIC com a eix de la capacitació digital de la ciutadania.

11:30 - 12:00 h Pausa cafè.

12:00 - 14:00 h El Punt TIC com a element central de l’estratègia de societat digital de Catalunya.

14:00 - 14:30 h Tancament de la jornada.

 

Programa