Safer Internet (protecció dels nens en l'ús d'Internet)
Safer Internet (protecció dels nens en l'ús d'Internet).

Organisme: Parlament Europeu i Comissió.

Objectius:

 • Línies d'acció 1 i 2: sensibilitzar a la població i lluitar contra els continguts il·ícits i els comportaments nocius online.
  • 1.1. Xarxa integrada: centres Safer Internet: activitats de sensibilització entre pares, vetlladors, professors i nens en estreta col·laboració amb els actors pertanyents a l'escala europea, regional i local abordant els temes relacionats amb els continguts considerats inadequats.
   • Finançament: 50% de les despeses subvencionables (75% en el cas de d'organisme públics, PIME i entitats sense ànim de lucre).
  • 1.2. Xarxa integrada: coordinació europea dels centres Safer Internet: coordinador de xarxa que prestarà recolzament logístic i infraestructural als centres Safer Internet.
   • Finançament: 100% de les despeses subvencionables directes (despeses generals excloses).
 • Línia d'acció 3: promoure una major seguretat en l'entorn online.
  • 3.1. Xarxa temàtica: xarxa d'ONG per a la protecció de la infància a Internet: compartir experiències i millors pràctiques, elaborar estratègies conjuntes i concretar un enfocament que tingui en compte les necessitats de la infància als debats sobre Internet a nivell europeu i internacional.
   • Finançament: 100% del conjunt limitat de les despeses subvencionables (coordinació i implantació de la xarxa).
 • Línia d'acció 4: establir una base de coneixements.
  • 4.1. Projecte de millora dels coneixements: victimització online dels nens: projectes de millora dels coneixements, l'objectiu dels quals és conèixer millor l'abús infantil a l'entorn online.
   • Finançament: 100% de les despeses subvencionables directes.

Beneficiaris: totes les entitats legals dels Estats Membres.

Data de publicació al DOUE: 11 de juny de 2009.

Termini de presentació de les sol·licituds: 19 de novembre de 2009, 17h (hora de Brussel·les) 2009.

Més informació: