Imatge genèrica, fletxes superant un obstacle
Imatge genèrica, fletxes superant un obstacle.

L'objectiu general del projecte és impulsar la realització d'actuacions per a la promoció econòmica i desenvolupament local.

Amb més detall, el projecte té 3 eixos principals d’actuació:

 
1) Transmetre coneixements, mitjançant xerrades (i posar-los en pràctica, mitjançant tallers), d'una banda, aspectes sobre dret laborat i seguretat social, fiscalitat, jurisdicció, etc., i de l'altra, sobre usos de les noves tecnologies com a mitjà de millora de l'eficiència.
 
2) Formar, mitjançant cursos per a empresaris/àries, treballadors/ores, i ciutadans/anes, en aspectes, com ara la gestió d'empresa, el teletreball, l'ús de les noves tecnologies en l'activitat econòmica, etc.
 
3) Orientar, mitjançant un servei d'orientació personalitzat, en especial a empresaris/àries, però també a treballadors/ores, i a la població en general, sobre els aspectes que treballen les línies d'actuació que persegueixen els anteriors dos objectius.

Tot i que les actuacions que proposa aquest projecte, seran obertes a tot el públic, cada una d’elles, i tenint en compte la temàtica de cadascuna, s'orientarà especialment per a diferents sectors i/o col·lectius de l'activitat econòmica comarcal.

El projecte està cofinançat pel consell comarcal de l'Alta Ribagorça, la Diputació de Lleida i l'Associació per al Desenvolupament de la Ribagorça Romànica.

Consulteu al programa el calendari de les diferents activitats, o a l'agenda d'aquest portal.