Programa de formació i inserció laboral en TIC
Programa de formació i inserció laboral en TIC.

Organisme: Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

Objecte: Convocatòria de subvencions per a la realització d'un programa de formació i inserció laboral de demandes de feina en tecnologies de la informació i de les comunicacions.

Accions subvencionables:

 1. Accions de formació:

  1. Cursos de formació. Impartits a centres autoritzats/acreditats pel Servei Públic d'Ocupació Estatal o per la Comunitat Autònoma). Presencials, a distància o mixtos; duració: 250 hores aprox.

  2. Pràctiques a empreses.

 2. Accions vinculades a la formació.

  1. Accions complementàries.

   1. Identificació de les necessitats de formació als diferents sectors de les TIC.

   2. Disseny i col·laboració en programes formatius i mitjans clàssics.

   3. Altres actuacions complementàries.

  2. Accions de gestió.

   1. Propostes dels centres col·laboradors per a impartir cursos de formació.

   2. Cerca i selecció d'empreses en què els alumnes realitzen pràctiques no laborals.

   3. Coordinació de la implantació de cursos i la realització de les pràctiques.

   4. Consecució dels objectius d'inserció laboral de l'art. 10 de l'Ordre TAS/2965/2006.

   5. Promoció del pla formatiu.

   6. Entrega de fons i recepció, certificació i presentació de les justificacions i liquidacions que es contemplen als arts. 14 i 15 de l'Ordre TAS/2965/2006.

  3. Avaluació de la eficàcia del programa.

Beneficiaris: Associacions i fundacions que reuneixin les següents condicions:

 • Associacions o fundacions d'àmbit d'actuació superior al de la Comunitat Autònoma.

 • Tenir implantació sectorial. Estar associat (cas de les associacions) o tenir al patronat (cas de les fundacions) empreses o associacions del sector TIC.

 • Acreditar experiència en matèria de formació.

 

Data límit de presentació de sol·licituds: 31 de maig.

Més informació:

 • La resolució al BOE.

 • Bases reguladores segons l'Ordre TAS/2965/2006, poden ser útils en cas de dubtes.

 • Existeix la possibilitat de que el projecte sigui cofinançat pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu Plurirregional d'Adaptabilitat i Ocupació número 2007ESO5UPO001 (2007-2013).

  • Cofinançament del 50% per a les regions de l'Objectiu “Comptetitivitat regional i ocupació”.

  • Cofinançament del 80% per a les regions de l'Objectiu “Phasing In”.