Un grup de joves a la convocatòria de Making More Health de 2014
Un grup de joves a la convocatòria de Making More Health de 2014.

L'objectiu és promoure la implicació i l'apoderament dels joves, convidant-los a ser part de la solució i no del problema. El certamen oferirà suport als projectes seleccionats i contribuirà al seu desenvolupament amb capital llavor, formació i tutoria.

Concretament, els 10 projectes guanyadors rebran un capital llavor de 400 euros i es convertiran en equips de Joves Changemakers, "passant a formar part d'un moviment internacional de joves que estan canviant el món". A més, rebran formació, tutoria de professionals especialitzats en el seu sector i podran entrar a formar part del Hub Connect durant tres mesos a la comunitat d'espais de coworking Impact Hub.

Els criteris que ha de complir un projecte per poder-lo presentar a aquest concurs són els següents:

  • Equip i lideratge: Els projectes han de ser liderats per almenys un/a jove d'entre 14 i 24 anys, el/la qual ha de comptar amb un equip d'almenys una persona que pot o no tenir entre 14 i 24 anys.
  • Desenvolupament del projecte: Els projectes presentats poden ser una idea, estar començant, estar en marxa, consolidant o creixent.
  • Àmbit d'actuació: Busquen projectes, dins del territori Espanyol, que millorin la salut de la seva comunitat, entenent la salut de forma integral.
  • Impacte social: L'equip ha de ser capaç d'explicar de forma efectiva com impacta en les persones de forma positiva, a més de poder aclarir a qui van dirigides les seves activitats i les persones que es veuran beneficiades per elles.
  • Innovació: Hi ha moltes formes de tenir un projecte innovador. Els/les joves hauran de saber transmetre quin és l'element diferenciador del seu projecte. Per exemple, les idees hauran d'intentar resoldre un problema que ningú ha intentat solucionar, oferir una solució diferent al problema que es vol solucionar, implica agents no convencionals en el canvi o oferir una nova forma de mirar el problema.

El període per participar-hi acabarà l'1 de desembre. Trobareu més informació sobre el procés d'inscripció i selecció en aquest enllaç.