Aula adaptada de la Fundació Estany de Banyoles
Aula adaptada de la Fundació Estany de Banyoles.

Han instal·lat un Punt TIC completament adaptat format per 7 estacions a l'aula i una estació als pisos tutelats. Aquest centre és la culminació i la materialització de la creença en una tecnologia sense barreres, en les TIC al servei de les persones.

La inauguració oficial es realitzarà més endavant. Ara per ara, podeu veure les fotos de la instal·lació a l'espai de Facebook de Televall.

El projecte d'instal·lació de punts d'accés adaptats promogut per la Fundació Televall és obert a tots aquells centres i entitats que vulguin oferir l'accés universal a aquestes noves eines per tal d'evitar-ne la seva exclusió digital. Prèvia signatura d'un conveni de col·laboració entre ambdues entitats, la Fundació Televall cedeix, a canvi d'una quota mensual simbòlica, el maquinari, en fa el manteniment tècnic i ofereix un paquet de formació de 10 hores als educadors/ores i monitors/ores dels centres i entitats.