Logotip de l'Associació d’Espais de Coworking
Logotip de l'Associació d’Espais de Coworking.

Properament es constituirà l’Associació d’Espais de Coworking (AEC), l’entitat que agruparà els principals espais de coworking de l’Estat. Des del passat 26 de febrer, però, ja és operativa la web www.aecoworking.org, encara en construcció, on podem trobar els orígens i objectius de la futura associació.

En el futur, la pàgina també inclourà informació sobre els espais associats, l’equip de govern i les dades de contacte de l’AEC, amb l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat i universalitat del coworking com a tendència col·laborativa.

D’acord amb els seus promotors, l’associació romandrà oberta a les persones físiques o jurídiques que participen del moviment de coworking, ja sigui com a usuari, com a gestor o com a treballador d’un centre. Les seves competències o objectius són:

  • Organitzar activitats d’informació, formació, educació i protesta.
  • Establir campanyes o actuacions de control de qualitat i d’anàlisi comparatiu dels diferents serveis.
  • Analitzar els preus i tarifes dels proveïdors de serveis de coworking, i elaborar i formular propostes per millorar-los.
  • Fomentar, preservar, col·laborar i millorar les competències entre les entitats que presten els seus serveis en centres de coworking.
  • Col·laborar amb els poders públics i assessorar-los en matèries pròpies de l’Associació.
  • Exercir el dret de participació reconegut com a dret fonamental a l’art. 9.2 de la Constitució Espanyola.
  • Decidir la integració en agrupacions i federacions relacionades amb la promoció del treball i l’ocupació, en totes les vessants que aporten les TIC.
  • Dur a terme qualsevol altra acció en defensa del treball col•laboratiu, en equip, autònom i independent.

La Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat celebra la creació d’aquesta associació, que reconeix com a interlocutor prioritari en matèria de coworking al nostre país.