Imatge_logo
Logo_Femitic.

FEMTIC 2010 on Dipity.

Organismes: Dones en Xarxa.

Tema principal del vídeo:participació de les dones en qualsevol forma que prenen les TIC.
Directrius generals:

  • Fomentar la creació de continguts digitals entre dones.
  • Esperonar les dones per a que participin m´s activament a Internet i les Xarxes Socials.
  • Visibilitzar les dones a Internet.
  • Disminuir la fractura digital de gènere.
  • Fomentar l'ús d'Internet com un espai on promoure valors igualitaris i inclusius entre els i les joves.

Participants: dones majors de 16 anys residents al territori espanyol.

Premis:

  • Primer premi: 5.000 €
  • Segon premi: 2.000 €

Termini de presentació de candidatures: 15 de setembre de 2010.

Més informació: