Part del cartell
Part del cartell.

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Direcció General de Polítiques Ambientals organitza una sessió a la Seu d'Urgell de debat territorial del procés de participació del’Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) per tal mostrar el resultat d’aquest treball i recollir opinions, esmenes, suggeriments i comentaris.

El Pla de Govern 2011-2014 estableix el compromís d'impulsar polítiques ambientals i de lluita contra el canvi climàtic com un eix transversal i vertebrador del país en coherència amb els compromisos que la Unió Europea ha adquirit en matèria de canvi climàtic.

 

Impactes del canvi climàtic

Els impactes del canvi climàtic són ja avui en dia una realitat i els podem copsar també a casa nostra, tal i com en el seu moment va posar en evidència el 2n Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. És per aquest motiu que, a més a més dels esforços en matèria de reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, cal que Catalunya disposi també d'una planificació en matèria d'adaptació.

El mateix Pla de Govern recull aquesta necessitat i entre les actuacions a desenvolupar inclou la d'elaborar l’Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 (ESCACC) per tal d'identificar les zones i activitats sotmeses a un major risc a causa dels canvis del clima i plantejar accions per a l'adaptació i, així, esdevenir menys vulnerables. Dissortadament, l’últim incendi a l’Alt Empordà ha fet recordar el territori com en som, de vulnerables; o els increments del preu en la soja per als pinsos, conseqüència de la sequera als Estats Units; o la sequera del 2007-2008.

 

Inscripcions

Per tal de formalitzar la inscripció, cal emplenar un formulari. D'altra banda, al lloc web de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic s'hi pot trobar un altre formulari de propostes en línia, que estarà operatiu fins al dia 31 d’octubre. A través d'aquest document es poden fer arribar observacions, esmenes i suggeriments.

 

Més informació: