Mensaje de advertencia

The service having id "_mobile_whatsapp" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

El pla PIMESTIC

Publicado el 12/12/2007
icona de so
Escolta l'article
veu dona | Inicio

El Govern ha engegat el pla PIMESTIC, per promoure la implantació i l’ús de les TIC a l’empresa catalana. L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar la productivitat i competitivitat de les pimes a Catalunya. De cara a donar a conèixer aquest pla i les iniciatives plantejades, s’estan realitzant jornades de difusió i sensibilització per tot el territori.

Presentació del Pla PIMESTIC

El passat 11 de desembre, es va presentar públicament el pla PIMESTIC, un projecte per millorar la competitivitat de les empreses catalanes mitjançant la introducció i la utilització eficient de les TIC. PIMESTIC és una iniciativa conjunta de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) del Departament de Governació i Administracions Públiques i del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

 

presentacio PIMESTIC

El pla PIMESTIC, que s'estén entre el 2007 i el 2010, contempla diverses actuacions per als propers quatre anys, tant en l’àmbit territorial com en el sectorial, per augmentar la percepció del valor de les TIC entre els empresaris catalans i accelerar el procés d’adopció de noves solucions tecnològiques. El pressupost del pla PIMESTIC és de 5 milions d’euros anuals.

Les Tic a les empreses catalanes

El teixit empresarial català està format fonamentalment per pimes d’entre 0 i 250 treballadors que representen més del 99% del total d’empreses i més del 77% del total de persones ocupades. L'empresa catalana està digitalment ben equipada, però el grau de penetració dels usos de les TIC és millorable: el 84,5% de les empreses tenen connexió a Internet i el 49,5% té pàgina web, però només el 33,5% compra per Internet i el 7,3% ven productes mitjançant comerç electrònic.

La digitalització de les pimes és una de les condicions necessàries per assegurar-ne la viabilitat en el futur. És imprescindible minimitzar les barreres que impedeixen que les pimes avancin en l'adopció de les TIC.

Així, el pla PIMESTIC vol maximitzar la percepció de valor de les TIC a les empreses catalanes, entenent que els principals obstacles són el desconeixement del valor d'aquestes tecnologies, la falta de formació i coneixement, la desconfiança i la manca d'adaptació a les necessitats de les empreses.


Accions del pla PIMESTIC

Una de les principals accions consisteix en dur a terme diferents jornades de difusió i sensibilització per tot el territori català. Està previst realitzar unes 30 jornades, des d’aquest mes de desembre i fins el juliol del 2008, el calendari del qual el podeu veure més abaix.

D'altres accions programades dintre del pla PIMESTIC són:

 • Guies d'empresa per a la sensibilització per a pimes i micropimes amb casos d'èxit, i informació pràctica de l'aplicació de la tecnologia en els diferents processos de les empreses. Aquestes guies pretenen solucionar el desconeixement del potencial de les TIC en alguns àmbits organitzatius de les empreses i desmuntar la falsa creença que les organitzacions amb pocs treballadors o de sectors tradicionals no necessiten les tecnologies digitals.
 • Mapa de recursos tecnològics, a mode de base de dades amb informació de les empreses que conformen el sector TIC del país, els seus productes i serveis i les accions innovadores en què estan implicades.
 • Jornades sectorials, a travès de tallers i monogràfics, orientades a impulsar les TIC en sectors específics, difondre iniciatives punteres de l'ús de les TIC, i exposició d'exemples il·lustratius dels avantatges i la competitivitat que aporten les TIC a les pimes del mateix entorn.
 • Servei d'orientació PIMESTIC. a travès de l'oferiment a les empreses d'una persona experta i homologada en orientació tecnològica, la qual analitzarà els objectius estratègics i el nivell d'implicació i l'ús de les TIC a l'empresa, i li oferirà propostes de millora basades en l'ús de tecnologies digitals.
 • Assessorament TIC personal i especialitzat amb la col·laboració d'agents econòmics territorials, els quals assessoraran empreses amb un nivell de digitalització intermedi per tal de millorar-ne l'eficiència amb l'aplicació d'eines TIC específiques.
 • Programa de suport a microempreses, a travès d'una convoctòria pública d'ajuts dirigida a corporacions locals per subvencionar projectes relacionats amb el teletreball i amb l'orientació en l'ús i la implantació de les TIC en el teixit productiu català.
 • Ajuts de projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació TIC:

  les convocatòries d'ajuts per al foment R+D+i de la Generalitat de Catalunya destinaran una part del pressupost a projectes d’implantació relacionats amb les TIC. Es contemplaran projectes d'innovació, a l'abast de totes les empreses, i projectes d'investigació i desenvolupament, destinats a empreses del sector TIC.

 • Ajuts a projectes d’innovació: convocatòries d’ajuts per al foment de la innovació en organització, funcionalitat, usos per als productes i nous mètodes de màrqueting que permetin a les empreses desmarcar-se de la competència.
 • Ajuts a projectes sectorials: convocatòria d’ajuts a projectes d’implantació de solucions TIC sectorials. L’objectiu és provar solucions tecnològiques innovadores i crear un primer referent d’implantació en sectors determinats.
 • Paquet ofimàtic per a microempreses: desenvolupament d'un paquet ofimàtic estàndard en programari lliure per cobrir les necessitats informàtiques bàsiques de les pimes de Catalunya. La primera versió s’adreça a l'empresa individual o als treballadors autònoms.
 • Factura i signatura electrònica: L’Administració i altres empreses tractores definiran i implantaran polítiques de promoció i impuls de la factura i la signatura electrònica a les empreses.

El portal PIMESTIC.cat

Tota la informació referida al pla PIMESTIC, així com totes les accions contingudes dintre del pla, estan recollides en el portal www.pimestic.cat.

També està a la vostra disposició el correu electrònic info@pimestic.cat.

La propera jornada informativa tindrà lloc el proper 20 de desembre a Vilanova i la Geltrú. Veieu aquí el programa de la jornada.

Aquí podeu veure les dates i municipis on està previst la realització de les primeres 30 jornades:

 

Calendari PIMESTIC