EinesTIC com a recurs per als Punt TIC
EinesTIC com a recurs per als Punt TIC.

Tot i que des del setmanari de la Xarxa Punt TIC segurament es parlarà més d’una vegada del paquet informàtic EinesTIC que el Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació va presentar divendres passat a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, val la pena de fer-ne un comentari inicial, de cara sobretot a les diverses utilitats que EinesTIC pot tenir per als dinamitzadors de Punts TIC que estiguin especialment sensibilitzats pel desenvolupament de l’activitat econòmica de la seva àrea.

És ben cert que sovint es presta gairebé tota l’atenció a les empreses mitjanes o grans perquè proporcionen molts llocs de treball i generen un gran moviment econòmic. Aquestes empreses compten amb departaments informàtics i el seu grau d’ús de les TIC sol ser elevat. Però és sabut també que Catalunya compta amb un gran nombre d’empreses petites, moltes de les quals es poden qualificar de microempreses, i amb moltíssims empresaris autònoms. Doncs bé, totes les microempreses, autònoms, professionals, teletreballadors, etc. tenen necessitat de fer factures, d’escriure textos, de presentar les liquidacions d’impostos, de mantenir una base de dades de contactes, proveïdors i clients, així com d’enviar i rebre correus electrònics, etc. I això ho han de fer sense personal informàtic propi i amb la despesa més baixa possible pel que fa a l’adquisició de programari.

EinesTIC (el conjunt del programari es pot descarregar gratuïtament des d’aquí) és una iniciativa remarcable justament perquè proporciona els recursos necessaris per a les funcions que hem comentat, agrupades en una única plataforma d’actuació que ha estat organitzada sobre la doble base del programari lliure i en català. I, amb un recurs d’aquesta categoria, el dinamitzador d’un telecentre té a les seves mans una eina atractiva i útil per entrar en contacte amb les microempreses i autònoms del seu entorn que la vulguin fer servir, així com per oferir, alhora, els serveis del telecentre i  especialment la formació adequada per treure’n el millor rendiment.

Són moltes, doncs, les possibilitats que proporciona EinesTIC. Tindrem ocasió d’anar-les comentant.