Drupal 6
Drupal 6.

També estan programant nous cursos d'ofimàtica avançada (office, excel), Iniciació al Linux, Fotografía digital, Edició de video digital, etc.

El Punt TIC del Pallars Sobirà està fent una aposta forta pel Programari Lliure i es troba en procés de migrar tots els ordinadors del punt a Linux (tot i que mantindran el Windows virtualitzat).