Conegueu les vostres competències digitals amb el test d'autodiagnòstic Ikanos
Conegueu les vostres competències digitals amb el test d'autodiagnòstic Ikanos.

El pla estratègic de l'Asociación de Telecentros per al 2015 inclou la col·laboració amb el projecte Ikanos, per tal d'analitzar el nivell de competències del personal dinamitzador de les diferents xarxes de telecentres de l'estat. A la trobada que va tenir lloc en el marc de la Get Online Week a Fuerteventura ja es va realitzar un workshop sobre aquesta eina, on representants de les diferents xarxes van poder conèixer de primera mà l'aplicatiu i veure els resultats que s'obtenen d'ell.

Ikanos és una iniciativa que té com a meta fomentar la col·laboració, així com compartir i difondre què són les competències digitals i com poden ser adquirides. És un projecte desenvolupat pel Govern Basc en el marc del desplegament de l'Agenda Digital Europea.

Mitjançant aquesta col·laboració es posa a l'abast de les xarxes de telecentres un test autodiagnòstic de competències digitals adreçat als responsables i dinamitzadors. El test estarà disponible de l'1 al 15 de juny.

 

Com realitzar el test?

Amb aquesta eina el/la dinamitzador/a pot obtenir una aproximació al seu perfil digital, d'una manera personalitzada i en base al mesurament de les respostes d'un qüestionari que presenta les següents característiques:

  • Estructura rigorosa, basada en el marc europeu de competències digitals consensuat per experts internacionals.
  • Àgil d'emplenar (15 minuts aproximadament)
  • Ús intuïtiu

Resultats personalitzats i d'alt valor afegit:

  • Un quadre de comandament dels teus resultats en pantalla
  • Un informe descarregable del teu perfil digital

El qüestionari s'estructura en 3 blocs temàtics en què hauràs autoavaluar la teva situació personal actual respecte a una sèrie d'elements relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC):

3 blocs temàtics

El qüestionari recull 30 preguntes a les quals has de donar resposta, en base al teu percepció personal, a través de diferents formats, que és important que coneguis:

  • Escales de 0 a 10 amb slider: Primer has de fer clic sobre el slider i després arrossegar-lo fins el valor que més s'ajusti a la teva situació personal.
  • Sí / No o Vertader / Fals: En aquest cas només has de fer clic a la casella que correspongui, d'acord amb l'enunciat plantejat.
  • Casillas per marcar (Check-box, ràdio-buttons): Igual que en el cas anterior, només cal fer clic a la / les casella / es corresponent / s, en funció de l'enunciat.

El qüestionari està disponible en aquesta adreça. Per emplenar-lo cal introduir una contrasenya que pots demanar a l'Oficina de Dinamització: 902 365 209 - oficina.tecnica[arrova]punttic.cat. Després hi ha un apartat especial en el qual has d'indicar la xarxa de telecentres a la qual pertanys, en el nostre cas Punt TIC, la teva província i si tens alguna titulació relacionada amb la informàtica, i començaran les preguntes. Omplir-lo et portarà 15 minuts aproximadament.

Aquí tens un vídeotutorlal: