Deixem constància inicialment d'un nou avenç: els diversos elements que constitueixen Windows Live, que inclou el conegut Messenger, ja es poden fer servir en català.

Comerç electrònic i Blu-ray
Comerç electrònic i Blu-ray.

Precisament no és que fins ara Microsoft hagués destacat gaire per l'ús del català en les seves aplicacions. Cal posar de relleu, doncs, que aquesta vegada sí que ho ha fet i que a més anuncia la catalanització propera del més popular dels seus serveis gratuïts: l'aplicació de correu electrònic Hotmail.

D'altra banda, una constatació previsible: a tot el món les vendes per Internet van clarament a l'alça: de moment, als EUU consideren que en aquesta campanya de Nadal, malgrat la crisi, el comerç electrònic de detall augmentarà com a mínim el 15%. Veurem què passa a Europa però és una dada a tenir en compte de cara als professionals i petites empreses que estan en contacte amb els diferents Punt TIC del país. Si les dades es confirmen, el foment de l'activitat econòmica –fins i tot en èpoques gens fàcils com l'actual- passarà cada cop més per la construcció de sistemes que permetin obrir punts de venda cada cop més ben fets a la xarxa.
 
En tercer lloc un apunt tecnològic i econòmic. Fa mesos que va acabar la batalla entre els diversos aspirants a succeir els actuals DVD, amb la victòria del sistema anomenat Blu-ray. Tenint en compte les circumstàncies econòmiques, la seva introducció és prou ràpida i creixerà encara més en aquesta campanya de Nadal. Però en realitat els sistemes Blu-ray, per la seva extraordinària capacitat (25 o 50 GB) no solament són vàlids en usos domèstics com emmagatzemar programes de televisió o fitxers de vídeo. Al marge d'aquestes aplicacions personals moltes empreses estan utilitzant el Blu-ray en una funció evident: les còpies de seguretat, que són possibles ara sobre un suport barat, que pot enregistrar moltíssimes dades en un temps raonablement ràpid. Aquestes aplicacions professionals del Blu-ray s'accentuaran amb el desenvolupament de mètodes d'enregistrament en diverses "capes" que encara augmentaran molt més la capacitat. Mentrestant, els preus dels lectors-gravadors d'aquests sistemes baixen de preu constantment, tal com es pot comprovar a qualsevol de les botigues virtuals d'informàtica que puguem consultar per Internet.