Concurs projectes innovadors
Concurs projectes innovadors.

Aquest concurs pretén fomentar l’esperit emprenedor i premiar projectes empresarials innovadors. El concurs està adreçat a persones físiques o jurídiques residents a Catalunya, que hagin pensat o concebut un projecte empresarial innovador, amb perspectives de materialitzar-lo, relacionat amb la fabricació de béns o la prestació de serveis, i que suposin una innovació i diversificació del teixit existent o la penetració en nous mercats.

Les idees de negoci s’hauran de presentar abans del 14 de setembre, de forma presencial a la seu del CTFC (carretera Sant Llorenç km, 2, Solsona) o per
correu electrònic a l’adreça rrlp@ctfc.cat. Es concediran dos premis: Un primer premi, dotat de 1.200 € i un segon premi, dotat de 300 €. El lliurament de premis tindrà lloc en el marc del Congrés de Desenvolupament Rural.

Informacions relacionades: