Logotip del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
Logotip del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Organisme: Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Línies:

  • Línia A: Programes d'àmbit local de foment i assessorament a la creació d'empreses, regulat a l'article 23 de l'Ordre TRE/600/2010, de 14 de desembre, modificada per la present l'Ordre.
  • Línia B: Projectes singulars i/o experimentals de suport a la creació d'empreses, regulat a l'article 26 de l'Ordre TRE/600/2010, de 14 de desembre, modificada per la present l'Ordre.

Col·lectius prioritaris als quals s'adrecen els projectes singulars: La creació i consolidació de projectes empresarials d'autònoms i empreses d'economia cooperativa. La creació d'empreses per part de joves fins a 30 anys, inclosos dones i col·lectius específics.

Objecte de subvenció: Les accions o programes realitzats en el període comprès entre l'1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011.

Termini de presentació de sol·licituds: De 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de l'Ordre (14/10/2011).

Més informació: