La Xarxa | Oficina Tècnica de Coordinació | Notícies | Recursos | Agenda | Enllaços | STSI - DURSI
s e t m a n a r i _ X T C 

Centres de Teletreball de la XTC

* STSI / DURSI

* Documents

:: núm. 99_ 6-12 desembre 2004 ::

 

:::::::: LA XARXA ::::::::

  • Els telecentres de les Terres de l'Ebre realitzaran un pla de formació en noves tecnologies potenciant el programari lliure

Els telecentres de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i l'Infocentre de Santa Bàrbara (Montsià) tenen previst de realitzar durant l'any 2005 un pla de formació en noves tecnologies que potenciï l'ús del programari lliure entre els seus usuaris. 

Amb l'experiència conjunta acumulada mitjançant accions com de les Primeres Jornades sobre Teletreball a les Terres de l'Ebre, la coordinació en matèria de formació, la difusió de totes les activitats que es realitzen conjuntament, les jornades de programari lliure, les trobades de professionals, la col·laboració en la creació de la Comunitat de Programari Lliure de les Terres de l'Ebre, la difusió del programari lliure en català amb suport CD-ROM, etc., s'ha format un conjunt d'iniciatives prou explícites que es creuen importants per a la implantació d'aquest programari. A més, es té la voluntat de continuar realitzant activitats conjuntes per tot el territori, veient la possibilitat de demanar ajuts per treballar plegats en un únic sentit i així poder oferir una oferta formativa de qualitat que pretén, a més, que els usuaris interessats no s'hagin de desplaçar a ciutats més grans per poder-les realitzar.

Telecentre de la Ribera d'Ebre
Infocentre

Telecentre de la Terra Alta

:::::::: OFICINA TÈCNICA DE COORDINACIÓ ::::::::

  • Estadístiques d'ús d'octubre del 2004

Aquest és el resum de dades després d'haver recollit i sumat les estadístiques d'ús dels telecentres corresponents al  mes d'octubre:

Respecte del mes anterior hi ha un lleuger increment d'usuaris (+20), més apreciable d'usos (+678) i  força més important de les hores totals d'ús (+2.299). Pel que fa als nous carnets emesos es mantenen en xifres molt similars, però confirmen la davallada que va començar el mes d'abril, després que el mes de març arribés a un nombre màxim de 126 nous carnets. Els mes d'abril se'n van emetre 122; el maig, 84; i a partir de juny al voltant dels 62 carnets mensuals.

Mesos Octubre
Nombre de nous usuaris registrats durant aquest mes 406
Nombre total d'usuaris 5.017
Nombre total de nous carnets emesos aquest mes 59
D a d e s   a c u m u l a d e s Usos Hores
13.781 12.134

Pel que fa a la distinció d'usos, aquest és el quadre corresponent al mes d'octubre. Com es pot apreciar, el teletreball representa encara un percentatge reduït de l'activitat dels telecentres: un 5.95% (una mica menys que el mes anterior) dels usuaris. Destacable és el descens de la utilització de les instal·lacions del telecentre que fan els teletreballadors que representa el 5,13% respecte a l'activitat total, al costat del 13.02% del mes anterior.

Dades acumulades Usuaris Usos Hores
Connectivitat 3.791 9.556 8.626
Escolars o universitaris 393 1.433 1.080
Teletreball i activitats econòmiques 293 691 555
Formació 453 1.801 3.604
TOTAL 4.930 13.481 13.856

 

:::::::: NOTÍCIES ::::::::

  • La UE obre dues convocatòries per finançar projectes de tecnologies de la informació 

La Comissió Europea ha obert dues noves convocatòries per finançar projectes relacionats amb la Integració i enfortiment de l'Espai Europeu de la Investigació (EEI), dins del camp prioritari de les Tecnologies de la Societat de la Informació (TSI), que s'engloba en el VI Programa Marc d'Investigació. 

A la primera convocatòria es destinarà un pressupost indicatiu total de 1.120 milions d'euros i el termini de presentació de les propostes finalitza el 22 de març de 2005. No existeixen restriccions a la participació, però els seleccionats estaran obligats a celebrar un acord de consorci. 

La segona convocatòria, d'àmbit obert, disposarà d'un pressupost de 60 milions d'euros, que es destinarà a les propostes seleccionades que s'hagin presentat abans del 14 de setembre de 2004 i es completarà amb una quantitat addicional de 39 milions d' euros, per a les presentades abans de la data de tancament, el 5 de gener de 2005. No hi haurà cap restricció a la participació ni tampoc és obligatori l'acord de consorci, tot i que és especialment recomenat.

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques que presentin les propostes. El text complet de las convocatòries pot trobar-se al Diari oficial de la Unió Europea, d'1 de desembre de 2004 (2004/C 296/04). 

Per més informació sobre el campo prioritari de les Tecnologies de la Sociedad de la Informació (TSI), pot consultar-se: la pàgina de cordis

Notícia
 

:::::::: RECURSOS [de la societat del coneixement] ::::::::

  • Els weblogs

El fenomen dels weblogs (o sigui la publicació molt fàcil d’una pàgina web en forma de diari personal) fa temps que dura però va rebre una bona empenta amb l’entrada de Google en aquest terreny (www.blogger.com) Fa pocs dies que Microsoft ha anunciat també l’aparició de MSN spaces (http://spaces.msn.com/HomePage.aspx) que facilita de manera sorprenent la creació, publicació i actualització de weblogs, amb la incorporació immediata de textos, enllaços, fitxers, fotografies, etc.

En principi sembla que els weblogs (blogs o blocs) hagin de tenir un ús estrictament personal. Però no és així. N’hi ha de moltes tipus, estils i continguts, entre els quals comencen a desenvolupar-se els d’institucions, professionals o empreses que volen divulgar fàcilment activitats, projectes, esdeveniments, etc. Sempre amb la possibilitat de rebre aportacions, crítiques o comentaris dels lectors. Per tant, els weblogs també poden ser una eina important per comunicar novetats, visualitzar catàlegs, informar sobre nous productes o serveis, etc. Si algun dinamitzador té a mà algun exemple de weblog de caràcter institucional, professional o empresarial que ens ho comuniqui.

Podeu trobar un comentari sobre les possibilitats que ofereixen els blogs a professionals i empreses a www.ibit.org/home/bitacora/bitacora.php?id=674

:::::::: AGENDA ::::::::

  • Tecnocampus Mataró

Del 5 al 18 de desembre els desenvolupadors de la distribució GNU/Linux Ubuntu de Canonical celebraran una important trobada a Mataró. L'estada i activitats d'aquesta comunitat es durà a terme a l'hotel NH amb el suport organitzatiu de TecnoCampusMataró i clourà el divendres 17 a les 12 del migdia amb un acte a Escola Universitària Politècnica de Mataró comptant amb la presència de l'emprenedor africà que va fer de turista a l'espai, Mark Shuttleworth, que serà presentat per Alfons Cornella, fundador d'Infonomia.com. [+ info]

  • 12a Reunió general de telecentres

Dia 21 de desembre al Centre Telemàtic de la Conca de Barberà,  Montblanc.

  • 4º Congreso de Telecentros y Redes de Telecentros

Dies 24 i 25 de febrer a Saragossa. Organitzat per l'Instituto Tecnológico de Aragón. Amb la finalitat d'intercanviar experiències i coneixements, establir col·laboracions de treball i fomentar la creació de xarxes de cooperació que millorin l'operativitat dels telecentres. [+ info]
 

:::::::: ENLLAÇOS ::::::::

TELECENTRES

::::

::::