La Xarxa | Oficina Tècnica de Coordinació | Notícies | Agenda | Enllaços | STSI - DURSI
s e t m a n a r i _ X T C 

Xarxa de Telecentres de Catalunya

* STSI / DURSI

* Documents

:: núm. 7_ 8-14 juliol 2002 ::

 

:::::::: LA XARXA ::::::::

  • Inauguració del telecentre del Solsonès

El dia 10 de juliol a les 7 de la tarda va tenir lloc la inauguració del Telecentre del Solsonès.  Les instal·lacions, ubicades al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (pujada del Seminari s/n, Solsona), disposen de 14 ordinadors amb connexió a internet ADSL a 2 Mb. Hi ha tres àrees: la d'accés a internet, la de teletreball i el viver d'empreses. Com a recursos compartits es compta amb escànners A4 i de negatius, impressores, plòter, webcams, lectors DVD, gravadores i equip de videoconferència. L'acte d'inauguració va estar presidit pel Sr. Jordi Alvinyà, secretari de la STSI i el president del Consell Comarcal, Sr. Joan Serra.

+ telecentre del Solsonès
telecentre@ctfc.es 

 

:::::::: OFICINA TÈCNICA DE COORDINACIÓ ::::::::

  • Primera reunió de la Comissió Mixta de Seguiment

El dia 11 de juliol va tenir lloc a la seu de la STSI la primera reunió de la Comissió Mixta de Seguiment del conveni de col·laboració entre la STSI i el Consell Comarcal del Bages, a la seu del qual hi ha instal·lada l'Oficina Tècnica de Coordinació. 

La reunió ha tingut per objecte revisar les actuacins fetes fins ara i enfocar l'activitat per a la segona meitat de l'any 2002.

 

:::::::: NOTÍCIES ::::::::

  • Desplegament de la xarxa catalana de centres públics d'accés a Internet

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya ha presentat avui el PROJECTE NODAT, una de les prioritats principals de la Generalitat de Catalunya per a aquest any i al qual es destinarà un total de 7.242.195,87euros durant l'exercici del 2002. L'objectiu fonamental d'aquesta iniciativa és evitar la fractura digital i social a Catalunya facilitant l'accés a Internet als seus ciutadans mitjançant la creació d'una xarxa de punts públics que permeti la realització de tasques de divulgació, formació i accés a la xarxa. 

El Projecte Nodat és una de les respostes al Pacte signat el 23 de juliol de 2001 per totes les forces parlamentàries de Catalunya amb l'objectiu fonamental de garantir l'equilibri territorial i la cohesió social, i assolir una relació de punts d'accés per habitant que situï Catalunya entre els països capdavanters de la Unió Europea.

El Projecte Nodat ordena i presenta una oferta conjunta de propostes a fi d'obtenir una millor racionalització i aprofitament dels recursos existents desenvolupats per administracions locals i departaments del Govern de Catalunya. Amb aquest objectiu s'aglutinaran les iniciatives actuals sota un mateix paraigües i es crearan nous punts d'accés a Internet on siguin necessaris. Aquesta xarxa, anomenada XARXA DE TELECENTRES DE CATALUNYA, permetrà la realització, en paral.lel, de tasques de divulgació, formació i creació de continguts específics. 

Les prioritats del projecte NODAT són les següents:

1.- Reequilibri territorial dels Telecentres: assegurar que totes les persones de Catalunya amb risc de marginació digital disposin de la possibilitat d'accedir a la Xarxa a través d'un punt d'accés públic situat a una distància raonablement pròxima al seu domicili i que aquests punts rebin el suport tècnic adient. L'objectiu és que Catalunya disposi d'un ordinador públic connectat a Internet per cada 2.000 habitants. 

2.- Creació de les Comunitats de Teletreball, Social i Ciutadania: proporcionar uns serveis a través d'Internet relacionats amb un interès concret, independentment del punt de connexió que s'estigui utilitzant. Els Centres de Suport i Dinamització crearan comunitats en diferents àmbits: Teletreball, Social, i Ciutadania. Cadascuna d'elles disposarà d'un equip de coordinació que proporcioni assessorament i suport, a més de participar en la seva dinamització amb la figura d'un dinamitzador per telecentre que proporcionarà ajuda personalitzada a tots els usuaris. 

3.- Formació i creació de continguts: realitzar a través de cada comunitat d'interès accions formatives presencials, virtuals o d'autoformació per tal d'accelerar la participació dels ciutadans a la Catalunya en Xarxa. En relació als continguts, i durant els primers mesos, es prioritzaran els de formació digital bàsica per a reutilitzar posteriorment els paquets didàctics ja existents. 

4.- Sistema d'Informació: dotar la Xarxa de Telecentres de Catalunya d'un sistema d'informació unificat i compartit que permeti una observació continuada de l'evolució de la ciutadania de Catalunya en l'accés a la Societat de la Informació. 

+ Projecte NODAT

 

:::::::: AGENDA ::::::::

  • Inauguració del Telecalm, el telecentre de Sant Hilari Sacalm

El dimarts 23 de juliol, a les 2 del migdia, tindrà lloc la inauguració del Telecalm, el telecentre de Sant Hilari Sacalm, ubicat a la planta baixa de la Casa de Cultura. L'acte estarà presidit pel Sr. Jordi Grifoll, secretari general del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

Des del Telecalm ens han fet arribar aquesta adreça que indica l'itinerari per arribar-hi: http://www.webgipal.net/sthilaris/ajuntament/geoplaneta.asp#

telecalm@santhilari.org

:::::::: ENLLAÇOS ::::::::

  • Projecte Wosnet    [ www.iberema.com/wosnet ] Projecte de formació de dones en noves tecnologies amb creació de dos "net centers" a Barbastre i Calatayud.

  • Vigilància tecnològica [ http://www.localret.es/vtecnologica/cat ] Revista digital mensual del consorci Localret sobre tecnologia i telecomunicacions.

  • Western Australian Telecentres Network
    [ www.telecentres.wa.gov.au ] Xarxa de telecentres de l'oest d'Austràlia. Formada per 92 telecentres

 

TELECENTRES

::::

::::