La Xarxa | Oficina Tècnica de Coordinació | Notícies | Agenda | Enllaços | STSI - DURSI
s e t m a n a r i _ X T C 

Xarxa de Telecentres de Catalunya

* STSI / DURSI

* Documents

:: núm. 6_ 1-7 juliol 2002 ::

 

:::::::: LA XARXA ::::::::

  • Debat obert: carnets d'usuari

Hem rebut força opinions respecte de la proposta de carnet d'usuari unificat. En general els telecentres veuen positiva la idea, però hi ha algunes qüestions a resoldre. 

Pep Compte. Telecentre de la Garrotxa.

Des de la Garrotxa no veiem massa clar el tema del carnet d'usuari de forma
generalitzada a tots els telecentres, ja que això ens pot suposar, entre
d'altres coses:

 - Canviar el software de gestió del telecentre que ja hem adquirit
 - Comprar lectors i altres aparells que s'adaptin al carnet
 - Revisar tot el tema de preus, descomptes i bonificacions, alguns dels
quals ja estan aprovats i publicats

En cap moment volem desmuntar la iniciativa, simplement creiem que si acaba tirant endavant aquesta proposta, hauria de ser prou flexible com per
adaptar-se a les necessitats de cadascú i deixar en mans de cada telecentre
la decisió d'acollir-s'hi o no.

Fins i tot es pot donar el cas que algun telecentre no vegi clara l'opció
d'entrada però amb el temps canviï el seu interès i decideixi acollir-s'hi.

>>>>>

Josep Lluís Pérez. Telecentre Prades-Montsant

Al respecte de la nostra opinió sobre el carnet d'usuari dels telecentres, ja us vaig manifestar a la reunió de Vilaplana que ho creiem necessari i interessant, evidentment crec que hauria de ser un carnet unificat i amb banda magnètica, la qual cosa suposaria al menys a mig termini en disposar de software de gestió també unificat pels telecentres.

>>>>>

Oficina Tècnica de Coordinació

Efectivament, com diu en Pep Compte, la implantació ha de ser flexible. Només d'aquesta manera podrem evitar la duplicitat d'esforços i les incompatibilitats. Nosaltres creiem que:

 - és positiva la idea de crear un carnet d'usuari de la Xarxa de Telecentres de Catalunya de caràcter unificat

 - aquest carnet ha de servir perquè els usuaris es puguin identificar en qualsevol telecentre de la Xarxa i ha de poder oferir avantatges al seu titular

 - cada telecentre ha de poder establir lliurement els avantatges que vulgui oferir, que poden estar en relació directa amb els serveis del telecentre (descomptes en les tarifes de connexió, en l'adquisició de materials, en la inscripció a cursos, etc.), o en relació amb altres serveis públics municipals o comarcals (descompte en l'entrada a museus, piscines municipals, etc.). Caldria pensar també en la possibilitat que empreses o comerços locals oferissin també algun descompte o servei especial als usuaris del telecentre (proveïdors de serveis internet, botigues d'informàtica, llibreries, etc.). És a dir un sistema semblant al del carnet jove.

 - el carnet d'usuari no ha d'estar obligatòriament en relació amb un software determinat. La banda magnètica ha d'emmagatzemar el nom de l'usuari i un codi (per exemple: sis xifres, les dues primeres per identificar el telecentre i les altres quatre per identificar correlativament els usuaris). D'aquesta manera es podrà tenir un control de la mobilitat d'usuaris entre telecentres de la Xarxa.

- un lector de banda magnètica és sempre opcional. Si el software de gestió està instal·lat en xarxa, l'usuari s'identifica des de l'ordinador que utilitza, per tant no cal disposar de lector. En molts casos aquest lector no faria altra cosa que complicar encara més la gestió. Tal com diu el Josep Lluís Pérez, seria millor que tothom disposés del mateix software de gestió, però en alguns telecentres ja s'han comprat llicències de software diverses, i això ho fa una mica difícil. De tota manera, a proposta de l'Albert Molina del telecentre de Berga, estem pensant en la idea de desenvolupar de forma interna un software específic per als telecentres de la Xarxa. Aquesta idea està en marxa i esperem poder donar-ne detalls ben aviat. 

 >>>  Esperem les vostres aportacions al debat

 

:::::::: OFICINA TÈCNICA DE COORDINACIÓ ::::::::

  • Identificació d'activitats de teletreball als telecentres de la Xarxa

De cara a la preparació de la borsa de teletreball conjunta, hem elaborat un esquema d'activitats de teletreball, per tal que cada telecentre hi faci constar les que té identificades entre els seus teletreballadors.

Es tracta d'un document, estructurat per àrees funcionals i tasques o habilitats concretes. D'aquesta manera podrem disposar d'un compendi real de les competències professionals dels teletreballadors associats a la Xarxa de Telecentres.

Demanem a tots els telecentres que empleneu aquest document i ens el feu arribar a l'Oficina Tècnica. Podreu descarregar-vos el document des de l'Àrea de Descàrrega de Documents de la web, o des d'aquí mateix.

+ Identificació d'activitats de teletreball

 

:::::::: NOTÍCIES ::::::::

  • Retevisión i Hispasat oferiran banda ampla, mitjançant satèl·lit, en l'entorn rural

Retevisión i Hispasat cooperaran en la prestació de serveis d'accés a internet de banda ampla en l'entorn rural mitjançant l'ús de satèl·lits. La col·laboració entre les dues empreses permetrà la incorporació a la societat de la informació dels habitants de zones allunyades de les grans ciutats i localitats amb una població inferior a 2.500 persones.

+ Nota de premsa [26/04/02]

  • Formació a distància de pagesos i ramaders

El Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha endegat una experiència pilot en el món de la formació agrària a distància a Catalunya.

Els alumnes inscrits podran seguir les classes sense haver de desplaçar-se als seus centres. Des del seu domicili podran també resoldre tots els dubtes a través del tutor que tindran assignat, ja sigui per telèfon, correu electrònic o correu convencional.

De moment s'ha fet un curs d'iniciació a la informàtica i es preveu per al mes de desembre un d'APLICADORS DE PRODUCTES FITOSANITARIS - nivell bàsic, que estarà dissenyat en suport paper (no caldrà disposar d'ordinador per seguir-lo). Aquest curs, equivalent a 20 h lectives, tindrà una sessió presencial de 4 hores i, si es supera una prova de nivell, acreditarà la formació suficient per obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris - nivell bàsic 

+ DARP - Formació a distància

  • Una operadora d'Internet sense cables obre seu a Barcelona

La nova operadora d'Internet Wireless & Satellite Networks desembarcarà a Barcelona a mitjans de juliol per oferir serveis sense cable de banda ampla (des de 2Mb).

Afitel és el producte estrella d'aquesta nova operadora, una tarifa plana d'accés a Internet a 9,90 euros per mes durant tot el dia i tot l'any, amb la singularitat que no utilitza la xarxa telefònica per accedir a Internet, sinó ones de ràdio en una banda que no requereix llicències administratives, però que necessita la col·laboració dels ens locals.

La presentació a Barcelona d'aquesta nova operadora es realitzarà a mitjan juliol i els seus promotors estan negociant amb operadors de cable amb presència a Catalunya -REE, Menta, Tradia o Colt- per poder llogar la fibra òptica necessària per disposar d'una xarxa que serveixi de suport a aquest nou servei.

Els usuaris d'aquest nou operador només necessitaran instal·lar en el seu ordinador una targeta Wi-Fi, que pot adquirir-se per uns 90 euros.

+ info sobre Afitel

 

:::::::: AGENDA ::::::::

  • Inauguració del telecentre del Solsonès

El dia 10 de juliol, a les 7 de la tarda, al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (Pujada del Seminari s/n, Solsona) tindrà lloc la inauguració del Telecentre del Solsonès.  L'acte d'inauguració estarà presidit pel Sr. Jordi Alvinyà, secretari de la STSI.

  • Inauguració del telecentre de Sant Hilari Sacalm

El dia 23 de juliol, a les 13.30, tindrà lloc la inauguració del telecentre de Sant Hilari Sacalm. L'acte estarà presidit pel Sr. Jordi Grifoll, secretari general del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

:::::::: ENLLAÇOS ::::::::

  • Gordexola [ www.gordexola.net ] Web del telecentre de Gordexola (País Basc), pioner a l'Estat.

  • e-Governance [ www.localret.es/egovernance/cat ] Revista digital quinzenal del consorci Localret. Iniciatives de govern i democràcia electrònica

  • Nuevos Centros del Conocimiento [ www.nccextremadura.org ] Xarxa de telecentres d'Extremadura. Formada per 32 telecentres

 

TELECENTRES

::::

::::