La Xarxa | Oficina Tècnica de Coordinació | Notícies | Agenda | Enllaços | STSI - DURSI
s e t m a n a r i _ X T C 

Xarxa de Telecentres de Catalunya

* STSI / DURSI

* Documents

:: núm. 35_ 31 març-13  abril 2003 ::

 

:::::::: LA XARXA ::::::::

 • 4a Jornada d'Ocupació i Desenvolupament Rural [11 d'abril - La Fatarella]

Sota el lema "Opcions per a un Entorn Rural Viu”, l'Ajuntament de la Fatarella organitza per al proper 11 d'abril la 4 Jornada d'Ocupació i Desenvolupament Rural. El programa d'actes, que inclou un bloc dedicat a la Societat de la Informació i Món Rural, és el següent:

09:15 Acreditació d'assistents i lliurament de la documentació.

10:00 Presentació de la Jornada. Il·lm. Sr. Josep Suñé i Blanch, Alcalde de la Fatarella. Il·lm. Sr. F. Xavier Pallarès i Povill, President del Consell Comarcal de la Terra Alta.

10:15 Inauguració de la Jornada: “El Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre ”. Sr. Valentí Faura Sanmartín, President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, i President del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre

Bloc I: Desenvolupament Rural Sostenible

10:45 Ponent per determinar.

11:15 “La dinamització del comerç de proximitat en zones rurals”. Sr. Josep Almirall Roig. Tècnic de Dinamització Comercial de l'Agència per a la promoció del comerç urbà. COPCA. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

11:45 Taula rodona i torn obert d'intervencions. Moderador: Sr. Jordi Trilla Faneca, Director de Canal 21 i del Setmanari Més Ebre.

12:15 Recés

Bloc II: Societat de la Informació i Món Rural

12:30 “La Tecnologia WI-FI com porta d'accés a la banda ampla en zones rurals” Sr. Josep Ramon Ferrer i Escoda, Director de Xarxes i Serveis de Telecomunicació de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

13:00 “La experiència de l'Administració Oberta de Catalunya." Sr. Manuel Sanroma i Lucia, Director de CAT365/Administració Oberta de Catalunya

13:30 Taula rodona i torn obert d'intervencions. Moderador: Sr. Jordi Trilla Faneca, Director de Canal 21 i del Setmanari Més Ebre

14:00 Dinar

Bloc III: Agricultura i Agroindústria al segle XXI

16:30 “Contribució de l'agroindústria al desenvolupament rural. Polítiques de foment.” Sr. Joan Barniol Garriga. Cap de Servei d'Indústries i Comercialització Agroalimentària. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

17:00 “La reforma de la política agrària comunitària Sr. Andreu Ferré Taverna, Coordinador dels Serveis Tècnics d'Unió de Pagesos de Catalunya

17:30 Taula rodona i torn obert d'intervencions. Moderador: Sr. Joaquim Rambla Manzano, President de la demarcació de les Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

18:00 Acte de cloenda. Hble. Sr. Antoni Fernàndez Teixidó, Conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

La jornada tindrà lloc al Casal Municipal de la Fatarella (Av. Catalunya, s/n). Inscripcions als telèfons: 977 413 609 i 977 413 518

+ info [Ajuntament de la Fatarella]
aj.lafatarella@altanet.org

 • El Telecentre de la Ribera d’Ebre presenta el logotip i tríptic del telecentre, i divulga el programari lliure en català

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, conjuntament amb el Servei Comarcal de Català de la Ribera d'Ebre, va organitzar un acte per difondre l'activitat del Telecentre de la Ribera d'Ebre i l'ús del programari lliure en català entre les entitats de la comarca. L'acte va tenir lloc divendres passat dia 11, amb el programa següent:

- Presentació del logotip i tríptic del Telecentre
- Exposició de les diferents iniciatives per a les entitats de la comarca
- Xerrada-col·loqui sobre “Entitats i noves tecnologies a la Ribera d'Ebre. L'opció del programari lliure en català", impartida pels tècnics del Departament d'Informàtica del Consell Comarcal, conjuntament amb membres de l'entitat Softcatalà.

Hi van estar convidades un total de 300 organitzacions de la Ribera d'Ebre, entre les quals cal destacar els ajuntaments, els centres educatius i les entitats socioculturals i esportives dels catorze municipis riberencs.

 

:::::::: OFICINA TÈCNICA DE COORDINACIÓ ::::::::

 • Sobre la plataforma web

Suposem que tots els dinamitzadors heu anat entrant a la plataforma web per anar-ne veient el funcionament i anotar comentaris i suggeriments. Aquesta setmana, els membres de l’Oficina Tècnica de Coordinació hem assistit ja a una sessió de formació per part de GEC i més endavant tots els dinamitzadors dels telecentres també rebran la seva formació al respecte. No sabem si tots els suggeriments que es proposin seran possibles d’incorporar però entre tots hem de procurar que la plataforma sigui una eina que serveixi realment per als seus diversos propòsits: mantenir i enfortir la nostra relació i constituir també un portal interessant per als usuaris dels telecentres.

Per tant, aneu prenent nota del que calgui i d’ara endavant ja ens podeu enviar comentaris i suggeriments.

 • A la recerca d’una definició satisfactòria dels telecentres de teletreball

Amb el desplegament del projecte NODAT, que es va presentar públicament el passat dia 26 de març, s’oficialitza l’existència dels tres tipus de telecentre i de les tres comunitats (social, ciutadania i teletreball) que s’agrupen globalment sota el nom de Xarxa de Telecentres de Catalunya. Ja hem comentat més d’una vegada que el fet que una mateixa denominació serveixi per a tots els telecentres –que tenen un funcionament i uns objectius molt diferents- comporta problemes d’identificació que no tenim pas resolts del tot. Per això és important de posar-nos d’acord en una definició clara i concreta dels telecentres dits “de teletreball”, que són els nostres.

Per tal que quedin clares, doncs, les funcions dels telecentres de teletreball, anotem a continuació una definició dels nostres telecentres pensada perquè s’entengui des de l’exterior. La definició és oberta a totes les aportacions que hi vulgueu fer:

Els telecentres de teletrebrall són centres dotats d’una infrastructura TIC orientada a:

o Contribuir al manteniment de la població en el seu territori

o Facilitar el retorn de treballadors i professionals qualificats

o Estimular iniciatives empresarials i socials

o Difondre les tecnologies del coneixement i la informació

o Actuar com a centre tecnològic local

Per això, a partir de les característiques concretes de cadascun, els centres de teletreball impulsen el desenvolupament econòmic i social del seu territori, sobre la base de constituir:

· Un punt de suport, d’informació i de treball per a teletreballadors i usuaris econòmics de la xarxa.

· Un punt d’accés públic (acompanyat, quan cal) a recursos informàtics i a internet.

· Un viver de nous projectes empresarials i d’iniciatives socials.

· Un centre dedicat a accions de desenvolupament territorial, aprofitant el potencial de les noves tecnologies.

· Un centre de suport i de demostració de les tecnologies de la informació i la comunicació adreçat especialment a empreses, teletreballadors, professionals i organismes.

· Un centre d’alfabetització digital adreçat als usuaris generals.

· Un centre de formació avançada en les tecnologies de la informació i del coneixement.

· Un centre examinador homologat per a l’expedició del carnet ECDL.

· Un centre que forma part d’una xarxa a través de la qual comparteix recursos, contactes i elements de treball en comú.

S’ha de remarcar, evidentment, que no tots els telecentres fan totes les funcions esmentades i que algunes d’aquestes funcions són més aviat tendències de cara al futur que realitats ja presents. Però convé delimitar camps d’actuació i dibuixar cap allà on s’anirà encaminant l’activitat de cadascun dels tres tipus de telecentre.

A partir de les aportacions de tothom en la definició general dels nostres telecentres, ja en prepararíem una altra de més breu i senzilla, que serveixi més fàcilment per als usos i les explicacions diàries.

Esperem comentaris.

 • Reunió de treball sobre el programa de gestió de telecentres

El dimecres dia 9 d’abril va tenir lloc l’anunciada reunió de treball sobre el programa de gestió dels telecentres, amb assistència de representants d’una dotzena de telecentres. En el proper setmanari en parlarem més extensament.

Només volem fer constar que, a més dels detalls concrets del programa, al llarg de la reunió van sortir també altres qüestions sobre el funcionament tècnic dels telecentres. Des de l’OTC procurarem que continuï l’intercanvi d’idees i solucions sobre aquests temes, quan calgui, de forma presencial. I procurarem avançar en matèries que van aparèixer a la reunió que comentemen, com compres col.lectives de determinats elements o programes d’utilitat general. En tot cas, a partir de la plataforma telemàtica, s’obriran grups de treball i discussió, sobre tots els temes que des dels telecentres es considerin convenients.

 • Carnet ECDL. Continuació de les actuacions

En aquests moments, representents de la gran majoria de telecentres han participat en els cursos de formació d’ECDL i tenen instal.lat ja el software corresponent. De manera que en molts casos ja es podrien convocar exàmens. Hi ha, evidentment, un problema: els carnets ECDL encara són poc coneguts. Algun telecentre prepara convocatòria d’exàmens ? Algun telecentre ha emprès alguna campanya de difusió, sobre la base dels cartells i tríptics que els va deixar ATI ?

Si us plau: Si ens ho feu saber ho explicarem a tota la xarxa.

OTC

:::::::: NOTÍCIES ::::::::

 •  Jornada sobre les connexions de banda ampla en xarxes sense fils (tecnologia Wi-FI)

El divendres dia 11 d’abril va tenir lloc a Arenys de Mar una jornada sobre aquest tema, que tant interessa en aquests moments de cara a la generalització dels accessos a internet de banda ampla. També és una possibilitat a tenir en compte en el cas d’alguns telecentres amb dificultats de connectivitat. La Jornada va ser organitzada per Localret . En parlarem.

:::::::: AGENDA ::::::::

 • 4a Jornada d'Ocupació i Desenvolupament Rural

Divendres 11 d'abril al Casal Municipal de la Fatarella (Av. Catalunya, s/n). Opcions per a un entorn rural viu. Organitzat per l'Ajuntament de la Fatarella amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca [+ info]

 • Exposició sobre l'ús quotidià d'internet "Viure.com"

Dies 12-13 d'abril al Museu de la Tècnica de Manresa. Tallers, activitats formatives, xerrades i conferències per mostrar els avantatges d'internet. Organitzat per l'Ajuntament de Manresa [+ info]

 • Internet Global Congress 2003

Dies 12-15 de maig al Palau de Congressos de Barcelona (pl. Espanya). Cinquena edició del congrés sobre internet i noves tecnologies. Conferencies, novetats, premis a la innovació, etc. [+ info]

:::::::: ENLLAÇOS ::::::::

 • Fundación Chasquinet [ www.chasquinet.org ] Es tracta d’un web de l’Equador que correspon a una entitat sense ànim de lucre que treballa per la difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjà per a la millora de les condicions de vida, l’educació i l’enfortiment de la cultura dels pobles. Una de les eines que utilitza són els anomenats “telecentres comunitaris”.

  En mostra una experiència molt interessant, alhora que molt lluny de les activitats europees dels telecentres. La Fundación Chasquinet treballa en diversos projectes i ofereix una colla de serveis relacionats amb internet i les noves tecnologies.

 

TELECENTRES

::::

::::