La Xarxa | Oficina Tècnica de Coordinació | Notícies | Agenda | Enllaços | STSI - DURSI
s e t m a n a r i _ X T C 

Xarxa de Telecentres de Catalunya

* STSI / DURSI

* Documents

:: núm. 34_ 24-30  març 2003 ::

 

:::::::: LA XARXA ::::::::

 • 4a Jornada d'Ocupació i Desenvolupament Rural [11 d'abril - La Fatarella]

Sota el lema "Opcions per a un Entorn Rural Viu”, l'Ajuntament de la Fatarella organitza per al proper 11 d'abril la 4 Jornada d'Ocupació i Desenvolupament Rural. El programa d'actes, que inclou un bloc dedicat a la Societat de la Informació i Món Rural, és el següent:

09:15 Acreditació d'assistents i lliurament de la documentació.

10:00 Presentació de la Jornada. Il·lm. Sr. Josep Suñé i Blanch, Alcalde de la Fatarella. Il·lm. Sr. F. Xavier Pallarès i Povill, President del Consell Comarcal de la Terra Alta.

10:15 Inauguració de la Jornada: “El Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre ”. Sr. Valentí Faura Sanmartín, President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, i President del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre

Bloc I: Desenvolupament Rural Sostenible

10:45 Ponent per determinar.

11:15 “La dinamització del comerç de proximitat en zones rurals”. Sr. Josep Almirall Roig. Tècnic de Dinamització Comercial de l'Agència per a la promoció del comerç urbà. COPCA. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

11:45 Taula rodona i torn obert d'intervencions. Moderador: Sr. Jordi Trilla Faneca, Director de Canal 21 i del Setmanari Més Ebre.

12:15 Recés

Bloc II: Societat de la Informació i Món Rural

12:30 “La Tecnologia WI-FI com porta d'accés a la banda ampla en zones rurals” Sr. Josep Ramon Ferrer i Escoda, Director de Xarxes i Serveis de Telecomunicació de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

13:00 “La experiència de l'Administració Oberta de Catalunya." Sr. Manuel Sanroma i Lucia, Director de CAT365/Administració Oberta de Catalunya

13:30 Taula rodona i torn obert d'intervencions. Moderador: Sr. Jordi Trilla Faneca, Director de Canal 21 i del Setmanari Més Ebre

14:00 Dinar

Bloc III: Agricultura i Agroindústria al segle XXI

16:30 “Contribució de l'agroindústria al desenvolupament rural. Polítiques de foment.” Sr. Joan Barniol Garriga. Cap de Servei d'Indústries i Comercialització Agroalimentària. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

17:00 “La reforma de la política agrària comunitària Sr. Andreu Ferré Taverna, Coordinador dels Serveis Tècnics d'Unió de Pagesos de Catalunya

17:30 Taula rodona i torn obert d'intervencions. Moderador: Sr. Joaquim Rambla Manzano, President de la demarcació de les Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

18:00 Acte de cloenda. Hble. Sr. Antoni Fernàndez Teixidó, Conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

La jornada tindrà lloc al Casal Municipal de la Fatarella (Av. Catalunya, s/n). Inscripcions als telèfons: 977 413 609 i 977 413 518

+ info [Ajuntament de la Fatarella]
aj.lafatarella@altanet.org

 

:::::::: OFICINA TÈCNICA DE COORDINACIÓ ::::::::

 • Els dinamitzadors dels telecentres ja poden accedir a la plataforma

Tal com es va acordar a la reunió de Vilaplana, els tècnics de GEC ens han fet arribar els logins i passwords que permeten als dinamitzadors dels telecentres accedir a la plataforma web amb el seu perfil i, per tant, a totes les àrees restringides del grup de dinamitzadors.

Per estar segurs que enviem les dades a l’adreça correcta, és necessari que els dinamitzadors que vulguin accedir a la versió provisional de la plataforma ens enviïn un correu indicant-nos a quina adreça volen que els enviem el login i password.

Les persones que de moment tenen condició de dinamitzadors i, per tant, accés a la plataforma com a tals són les següents. Si algun telecentre troba a faltar un dinamitzador digueu-nos-ho i contactarem amb GEC perquè el donin d’alta.

 • Albert Molina Pey

 • David Soldevila Baselga

 • Montserrat Torra Baraldés

 • Gabriel Serra Cendrós

 • Lourdes Fonoll Hernansaiz

 • Francesc Moragrega Font

 • Josep Compte Clavaguera

 • Núria Farrús Lacasa

 • Albert Pujol Marqués

 • Elisabet Martínez de la Torre

 • Marcel Torner Villanueva

 • Jordi Pua Puñet

 • Pere Garet Bosch

 • Neus Piniella Fàbregas

 • Mireia Canal Cabanas

 • Angel Miralda Ferré

 • Lendre Colom Morera

 • Joaquim Roqué Paret

 • Ferran Villaseñor Romero

 • Miquel Colomer Busquets

 • David Gubern Magem

 • Ignasi Blasi Vidal

 • David Sala Cantarero

 • Albert Batchellí Bahí

 • Marc Carrera Massana

 • Rosa Florensa Guiu

 • Josep Lluís Pérez Tejedor

OTC

:::::::: NOTÍCIES ::::::::

 • El projecte NODAT arriba a 684 municipis de Catalunya

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i Localret van donar a conèixer el passat dimecres 26 el grau i criteris de desplegament del Projecte NODAT, així com la localització per comarques dels diferents Punts Públics d'Accés a Internet (PIAP's) compresos dins del projecte.

En aquest sentit, 684 municipis d'arreu de Catalunya es beneficiaran del desplegament del Projecte Nodat, que permetrà passar dels 3.176 PIAP's existents abans del projecte (el que suposa un rati 1/2.003 - PIAP / habitants), als 5.763 PIAP's distribuïts per tot el país. Aquesta xifra equival a assolir un rati 1/1.104 habitants, que supera en bona mida el rati inicialment plantejat al Pacte Institucional signat el 23 de juliol de 2001.

Durant l'any 2002, la Generalitat ha destinat dins del projecte NODAT més de 7,3 milions d'euros en inversions en equipaments, desenvolupaments tecnològics i en accions de formació i dinamització.

+ info [STSI]
+ presentació del desplegament del projecte NODAT [PDF 4,32 Mb]

 • Penetració de les TIC a les empreses de Catalunya

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació va fer públics el passat 19 de març els resultats de l'enquesta regular sobre la penetració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a les empreses de Catalunya 2002. Algunes de les dades més rellevants que es desprenen de l'enquesta són les següents:

- El 98,6% de les empreses tenen ordinador i el 80,4% els tenen connectats en xarxa local. El 98,5% d'empreses tenen alguna funció informatitzada, principalment la gestió administrativa i comercial (gràfica 4).

- El 94,7 % té accés a Internet, xifra lleugerament superior al 92,1% de l'any passat. Aquestes dades estan en la línia de la resta d'Europa on, segons diferents estudis, la mitjana d'accés a Internet de les empreses varia entre el 89,0% (Flash Eurobarometer 116, desembre 2001) i el 90,9% (e-Business W@tch 2002, juliol de 2002) (gràfica 5).

- El tipus de connexió a la Xarxa més comú és l'ADSL (amb un 69,9% de les empreses connectades). Amb molta menys penetració hi ha l'XDSI (21,7%) i la línia telefònica convencional (11,5%). El cable i les connexions punt a punt tenen una presència poc significativa (gràfica 6).

- En general les empreses de 10 o més treballadors fan un ús significatiu d'Internet: el 92,8% utilitzen correu electrònic, el 78,2% utilitzen la Xarxa per cercar informació i el 69,5% usen la banca electrònica. L'intercanvi electrònic de dades amb clients i proveïdors per correu electrònic (80,3%) se situa només uns punts per sota dels mètodes tradicionals, telèfon i fax (per sobre del 90%).

- El 77,8% de les empreses accedeixen a webs de l'administració. Tot i que l'ús principal és buscar informació i descarregar formularis, ja hi ha un 28,6% d'empreses que paguen impostos o taxes per Internet, i un 16,5% que l'utilitzen per obtenir llicències o permisos.

- El 54,8% tenen pàgina web, xifra lleugerament superior al 52,7% d'un any abans. Aquestes xifres estan per sota de la mitjana europea, que varia entre el 69,9% (e-Business W@tch 2002, juliol de 2002) i el 64,3% (Flash Eurobarometer 116, desembre 2001) (gràfica 11).

- La freqüència d'actualització d'aquestes webs és relativament baixa: només el 16,7% de les empreses amb web l'actualitzen diària o setmanalment.

- Majoritàriament les webs de les empreses es limiten a donar informació de productes o serveis (72,8%), tot i això, un 12,9% de les webs permeten, a més, interaccionar amb els clients i el 8,2% permeten, també, fer transaccions comercials. Finalment, el 4,0% de les webs estan integrades amb el sistema de producció de l'empresa (gràfica 13).

- El 30,6% de les empreses fan comerç electrònic, en front del 19,0% de finals de 2001. Aquesta xifra inclou les empreses que compren (24,4%) i les que venen (9,6%) per Internet.

+ info [DURSI]

:::::::: AGENDA ::::::::

 • Dia de l'Emprenedor

Dilluns 24 de març al Palau de Congressos de Catalunya (Av. Diagonal, 661, 671). Actes informatius, intercanvis d'experiències entre nous emprenedors, premis, contactes. Organitzat per Barcelona Activa [+ info]

 • I Congrés de Xarxes Ciutadanes de Catalunya

Divendres 28 de març a la seu de l'Orfeó Catalònia (C/ Torras i Bages, 66)
de Cornellà de Llobregat. Ponències  tallers sobre xarxes ciutadanes [+ info]

 • 4a Jornada d'Ocupació i Desenvolupament Rural

Divendres 11 d'abril al Casal Municipal de la Fatarella (Av. Catalunya, s/n). Opcions per a un entorn rural viu. Organitzat per l'Ajuntament de la Fatarella amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca [+ info]

 • Exposició sobre l'ús quotidià d'internet "Viure.com"

Dies 12-13 d'abril al Museu de la Tècnica de Manresa. Tallers, activitats formatives, xerrades i conferències per mostrar els avantatges d'internet. Organitzat per l'Ajuntament de Manresa [+ info]

 • Internet Global Congress 2003

Dies 12-15 de maig al Palau de Congressos de Barcelona (pl. Espanya). Cinquena edició del congrés sobre internet i noves tecnologies. Conferencies, novetats, premis a la innovació, etc. [+ info]

:::::::: ENLLAÇOS ::::::::

 • Telecentre del Solsonès [ www.ctfc.es/telecentre ] Versió renovada de la web del telecentre del Solsonès

 • Retrokat [ www.retrokat.com ] Interessant pàgina personal d'una teletreballadora australiana vinculada a la Xarxa de Telecentres de l'Oest d'Austàlia

 • Telework.org [ www.telework.org ] informació general i recursos sobre teletreball

 

TELECENTRES

::::

::::