La Xarxa | Oficina Tècnica de CoordinacióNotícies RecursosAgenda | Enllaços | STSI

s e t m a n a r i _ X T C 

Centres de Teletreball
 

* STSI

* Documents

:: núm. 244_10- 16_desembre2007 ::

:::::::: LA XARXA ::::::::

 • Sessió Informativa de la UOC

La Seu de Móra d'Ebre ens comunica que el proper dimarts 18 de desembre a les 19’30 h. tindrà lloc una sessió informativa sobre la UOC al Punt de suport de la Ribera d’Ebre (que es troba a la Biblioteca Comarcal de Móra d’Ebre).

Aquesta activitat està organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya i està adreçada a tots aquells que estiguin interessats en conèixer l’oferta formativa de la UOC.

Durant la sessió a més de parlar dels estudis universitaris que es poden cursar a la UOC també es farà un repàs de l’altra oferta formativa de la universitat que inclou l'@teneu universitari (una nova proposta que permet matricular assignatures soltes de qualsevol dels àmbits d’estudi), la Universitat Oberta d’Estiu, l’oferta de màsters i postgraus …

Aquesta sessió coincideix amb la nova campanya d’accés que estarà oberta fins el proper 22 de gener per a tots aquells que vulguin començar uns estudis universitaris al febrer del 2008.

Està oberta a tothom que tingui interès en conèixer la UOC i totes les possibilitats formatives que ofereix.

Únicament caldrà confirmar l’assistència trucant al 977 40 04 06 o bé per correu electrònic a pribera_ebre@uoc.edu

telecentre@riberaebre.org

 • VIII Jornada sobre Desenvolupament Local i Societat de la Informació

El proper divendres 14 de desembre de 2007 el telecentre de Sant Bartomeu del Grau organitza la VIII Jornada sobre Desenvolupament Local i Societat de la Informació que pretén conscienciar sobre temes relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. L'edició d'enguany portarà per títol "Sistemes d'informació geogràfica (SIG), al món local".

Des de fa set anys, el telecentre de SBG ha organitzat cada any una jornada amb l'objectiu incidir en diferents qüestions relacionades amb el Desenvolupament Local i la Societat de la Informació. Enguany la temàtica de la jornada aportarà coneixements tecnològics i operatius dels sistemes actuals en SIG, donant a conèixer les tasques que realitzen diferents institucions i empreses i com aquests sistemes s'apliquen a la gestió municipal i empresarial. S'exposaran estàndards oberts i programari lliure en el camp del SIG.

Comptarem amb la presència de Miquel Colomer, Alcalde de Sant Bartomeu del Grau; Albert Baucells, Universitat de Vic; Sílvia Corcoll i Víctor Pascual de IDEC – Local; Fina Sàez, Diputació de Barcelona; Josep Verdaguer, Agència Energia d'Osona; Eduardo Luque, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de la UAB, entre d'altres.

La Jornada es desenvoluparà en les instal·lacions del telecentre entre les 9,30h i les 18h aprox. La inscripció a la Jornada és gratuïta amb dinar inclòs. Per inscripcions o informacions suplementàries podeu posar-vos en contacte amb el telecentre:

Mercè Sucarrat
telecentre@sbg.cat
Tel 938889700

Organitza: Telecentre SBG- Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Col·labora: Diputació de Barcelona, Xarxa de Telecentres de Catalunya, Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació - Generalitat de Catalunya

Programa
telecentre SBG
telecentre@sbg.cat

:::::::: OFICINA TÈCNICA DE COORDINACIÓ ::::::::

 • Assistència al sopar-col·loqui "Present i futur de les telecomunicacions al Pallars

Aq

Aquest vespre a les 20:30 hores tindrà lloc a l'Hotel Condes del Pallars el sopar-col·loqui "Present i futur de les teleocmunicacions al Pallars" en el marc de les VII Propostes del Pallars.

Josep Camprubí assistirà al sopar-col·loqui on es trobarà amb la dinamitzadora del Pallars Sobirà.

En el proper setmanari ja us explicarem com ha anat.


:::::::: NOTÍCIA - REPORTATGE ::::::::

 • El Govern engega el pla PIMESTIC per promoure la implantació i l’ús de les TIC a l’empresa catalana

El pla que s’estendrà del 2007 al 2010 i que compta amb un pressupost de 5 M€, contempla diverses accions com ara la celebració de jornades, l’edició d’un mapa de recursos tecnològics, o la creació d’un servei d’orientació tecnològica.

El Govern ha presentat aquesta stmana el pla PIMESTIC, un projecte per millorar la competitivitat de les empreses catalanes mitjançant la introducció i la utilització eficient de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). PIMESTIC és una iniciativa conjunta de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) del Departament de Governació i Administracions Públiques i del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), organisme adscrit al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

En el marc de la presentació, el secretari de telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, ha assegurat que “el pla, que persegueix l’eficàcia i l’eficiència en l’aplicació de les TIC en les pimes i micropimes, dóna resposta a problemes concrets de les empreses catalanes”.

Jordi Bosch ha apuntat que “l’èxit o el fracàs de la incorporació de Catalunya a la Societat de la Informació dependrà de l’adaptació de les TIC per part de les empreses” i ha afegit que l’objectiu del pla PIMESTIC “és crear un entorn on els diversos agents tinguin capacitat de crear iniciatives similars”.

De la seva banda, el secretari d’Indústria i Empresa, Antoni Soy ha indicat que aquesta iniciativa vol "maximitzar la percepció del valor de les TIC entre els empresaris, així com minimitzar les barreres actuals que existeixen envers la seva implementació”. Tanmateix el secretari Soy ha assenyalat que les TIC són “una eina imprescindible per tal de sostraure la creativitat i el talent de les empreses catalanes”. A més ha assegurat que l’ús de les TIC permet “l’aposta empresarial per a la innovació”, factor clau de cara a la millora de la competitivitat i la productivitat del teixit empresarial català.

El pla PIMESTIC 2007-2010 contempla diverses actuacions tant en l’àmbit territorial com en el sectorial, per augmentar la percepció del valor de les TIC entre els empresaris catalans i accelerar el procés d’adopció de noves solucions tecnològiques. El pressupost del pla PIMESTIC és de 5 milions d’euros anuals. Entre les diverses accions del pla PIMESTIC destaquen:

- Jornades i debats orientats a impulsar les TIC en els diversos sectors empresarials
- Guies d’empresa per a la sensibilització per a pimes i micropimes amb casos d’èxit i informació pràctica de l’aplicació de la tecnologia en els diferents processos de les empreses
- Mapa de recursos tecnològics amb informació de les empreses que conformen el sector TIC del país, els seus productes i serveis i les accions innovadores en què estan implicades.
- Servei d’orientació PIMESTIC on es posa a l’abast una persona experta en orientació tecnològica. Aquesta persona, homologada, analitzarà els objectius estratègics i el nivell d’implantació i l’ús de les TIC a l’empresa i li oferirà propostes de millora basades en l’ús de tecnologies digitals
- Ajuts a projectes per al foment R+D+i i projectes d’innovació
- Creació d’un paquet ofimàtic per a microempreses en programari lliure per cobrir les necessitats informàtiques bàsiques
- Definició i implantació de polítiques de promoció i impuls de la factura i la signatura electrònica a les empreses.

 • El Govern engega el pla PIMESTIC per millorar la competitivitat de les empreses catalanes

Les TIC a les empreses catalanes

El teixit empresarial català està format fonamentalment per pimes d’entre 0 i 250 treballadors que representen més del 99% del total d’empreses i més del 77% del total de persones ocupades. L'empresa catalana està digitalment ben equipada, però el grau de penetració dels usos de les TIC és millorable: el 84,5% de les empreses tenen connexió a Internet i el 49,5% té pàgina web, però només el 33,5% compra per Internet i el 7,3% ven productes mitjançant comerç electrònic.

En molts casos el nivell d’introducció de les TIC és proporcional a la dimensió de l’empresa, amb la pèrdua de competitivitat que això comporta. Els índexs més baixos es donen en les micropimes (empreses de menys de 10 treballadors): el 40% no tenen ordinadors i només un 10% disposa de web propi.

La digitalització (ús d’eines i aplicacions TIC en el processos interns de l’empresa) de les pimes és una de les condicions necessàries per assegurar-ne la viabilitat en el futur. És imprescindible minimitzar les barreres que impedeixen que les pimes avancin en l’adopció de les TIC.

El pla PIMESTIC vol maximitzar la percepció de valor de les TIC a les empreses catalanes, entenent que els principals obstacles són el desconeixement del valor d’aquestes tecnologies, la falta de formació i coneixement, la desconfiança i la manca d’adaptació a les necessitats de les empreses.

Eixos d’actuació del Pla PIMESTIC

El pla PIMESTIC s’estructura al voltant de 3 eixos d’actuació considerats clau: difusió i sensibilització (conèixer); assessorament i orientació (pensar), i implementació i finançament de les TIC (fer).

• Dins de l’eix de difusió i sensibilització, es duran a terme diferents tipus de jornades (trobades informatives, de sensibilització, tallers i seminaris) i es desenvoluparan unes guies d’empresa amb informació pràctica i útil de l’aplicació de les TIC als processos de les empreses i casos d’èxit consultables en línia.

• Dins de l’eix d’assessorament i orientació es facilitarà a les empreses un servei d’orientació TIC mitjançant el qual un expert/a homologat/da analitzarà el nivell d’introducció TIC i l’ús TIC a l’empresa i oferirà una proposta de millores.

• Dins de l’eix d’implantació i finançament es posa a disposició de les empreses tots aquells ajuts disponibles per projectes d’implantació de les TIC a les empreses, tant de la Generalitat de Catalunya, com d’altres administracions públiques.

Actuacions del pla PIMESTIC: conèixer, pensar i fer

L’apartat de Difusió i sensibilització, engloba diverses accions ja iniciades el 2007 i que tindran continuïtat el 2008:

• Jornades PIMESTIC: jornades de sensibilització i formació dirigides a pimes de tot el territori on s’expliquen, amb exemples reals, els avantatges associats a l’aplicació de les TIC en el negoci. Les trobades busquen un format participatiu per tal que els assistents puguin intercanviar informació i exposar dubtes. Es preveu dur a terme una jornada per comarca abans de finalitzar el 2008.Durant el transcurs de les jornades, es donarà a conèixer el nou servei d’orientació de les pimes en l’ús de les tecnologies digitals i s’oferirà informació dels ajuts i les vies de finançament de què es poden beneficiar les empreses per poder ser més competitives.
• Jornades sectorials: tallers, jornades i seminaris orientats a impulsar les TIC en sectors específics. En aquestes trobades, enfocades a potenciar l’ús d’aquestes tecnologies, es posaran en comú les necessitats o mancances sectorials
• Debats sobre l’economia digital: trobades per promoure i difondre, a partir d’iniciatives punteres, l’ús de les TIC: es pretén ampliar el nombre d’empreses que les utilitzen així com incrementar aquest ús. Són actes monogràfics que a través d’un seguit de ponències deriven en un debat al final
• Jornades sobre casos d’èxit: exposició a través d’exemples il·lustratius dels avantatges i la competitivitat que aporten les TIC a les pimes del mateix entorn
• Guies d’empresa: eines de sensibilització per a pimes i micropimes amb casos d’èxit i informació pràctica de l’aplicació de la tecnologia en els diferents processos de les empreses. Les guies pretenen solucionar el desconeixement del potencial de les TIC en alguns àmbits organitzatius de les empreses i desmuntar la falsa creença que les organitzacions amb pocs treballadors o de sectors tradicionals no necessiten les tecnologies digitals.
• Mapa de recursos tecnològics: base de dades unificada amb informació de les empreses que conformen el sector TIC del país, els seus productes i serveis i les accions innovadores en què estan implicades.

L’eix d’assessorament i orientació inclou:

• Servei d’orientació PIMESTIC: la Generalitat de Catalunya ofereix un servei a les pimes i micropimes catalanes posant-los a l’abast una persona experta en orientació tecnològica. Aquesta persona, homologada, analitzarà els objectius estratègics i el nivell d’implantació i l’ús de les TIC a l’empresa i li oferirà propostes de millora basades en l’ús de tecnologies digitals. Hi haurà dos tipus de serveis d’acord amb les necessitats de les empreses: el servei d’orientació bàsica, per a empreses que es troben en un estat bàsic de digitalització, i el servei d’orientació avançat, adreçat a empreses que ja han incorporat les noves tecnologies al seu negoci però volen millorar el grau d’aprofitament de les TIC amb la implantació d’eines avançades.
• Assessorament TIC: Personal especialitzat, amb la col·laboració d’agents econòmics territorials, assessoraran empreses amb un nivell de digitalització intermedi per tal de millorar-ne l’eficiència amb l’aplicació d’eines TIC específiques
• Programa de suport a microempreses: convocatòria pública d’ajuts dirigida a corporacions locals per subvencionar projectes relacionats amb el teletreball i amb l’orientació en l’ús i la implantació de les TIC en el teixit productiu català

Les actuacions d’implementació i finançament de les TIC són:

• Ajuts a projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació TIC: les convocatòries d'ajuts per al foment R+D+i de la Generalitat de Catalunya destinaran una part del pressupost a projectes d’implantació relacionats amb les TIC. Es contemplaran projectes d'innovació, a l'abast de totes les empreses, i projectes d'investigació i desenvolupament, destinats a empreses del sector TIC.
• Ajuts a projectes d’innovació: convocatòries d’ajuts per al foment de la innovació en organització, funcionalitat, usos per als productes i nous mètodes de màrqueting que permetin a les empreses desmarcar-se de la competència
• Ajuts a projectes sectorials: convocatòria d’ajuts a projectes d’implantació de solucions TIC sectorials. L’objectiu és provar solucions tecnològiques innovadores i crear un primer referent d’implantació en sectors determinats
• Paquet ofimàtic per a microempreses: desenvolupament d'un paquet ofimàtic estàndard en programari lliure per cobrir les necessitats informàtiques bàsiques de les pimes de Catalunya. La primera versió s’adreça a l'empresa individual o als treballadors autònoms
• Factura i signatura electrònica: L’Administració i altres empreses tractores definiran i implantaran polítiques de promoció i impuls de la factura i la signatura electrònica a les empreses.

El portal PIMESTIC.cat

El portal http://www.pimestic.cat" és el centre neuràlgic en línia de totes les accions contingudes en el pla PIMESTIC. Els serveis existents són, entre d’altres:

Explicació sobre què és el Pla

• Informació sobre les diferents jornades i possibilitat de registrar-s’hi on line
• Guies d’empresa amb fitxes de les eines TIC i casos d’èxit
• Descripció i petició del servei d’orientació
• Informació d’ajuts i possibilitats de finançament
• Accés a recursos electrònics

Jornades PIMESTIC

Les jornades PIMESTIC s’emmarquen dins de difusió i sensibilització del Pla del mateix nom que promouen conjuntament la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat de Catalunya per fomentar la implantació i l’ús de les TIC a les empreses catalanes.

L’objectiu de la jornada és donar a conèixer com l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) poden millorar els processos dins l’empresa, fer-la més àgil, estalviar costos en les gestions amb les administracions, i en definitiva, augmenta la competitivitat i la productivitat de la PIME. El plantejament de la jornada és participatiu i dinàmic, amb la finalitat que els assistents puguin intercanviar opinions, conèixer exemples d’èxit així com solucions tecnològiques per problemàtiques concretes. A més a més, es donarà el suport i les orientacions necessàries per facilitar-ne la seva implantació: tipus de solucions existents, llistats d’empreses locals, etc.

Així mateix, durant el transcurs de la jornada es donarà a conèixer el nou servei d’orientació de les pimes en l’ús de les tecnologies digitals, i s’oferirà informació dels ajuts i les vies de finançament de les quals es poden beneficiar les empreses per poder ser més competitives.

La jornada PIMESTIC.cat està dirigida a gerents, directors d’operacions i directors d’informàtica de les petites i mitjanes empreses. Per assistir és imprescindible fer la inscripció a través de la pàgina web http://www.pimestic.cat" o bé per telèfon al 902 17 06 65. Tots els assistents rebran material divulgatiu d’interès per al seu negoci.

Cartell
Invitació
Agenda i calendari de jornades PIMESTIC

:::::::: RECURSOS [Societat del Coneixement] ::::::::

 • Carregadors de bateria solars

No hi ha dubte que l’interès per l’ecologia i el medi ambient han guanyat extensió social i formen part ja de les preocupacions de moltes persones. És en aquest sentit que s’ha d’interpretar l’aparició de sistemes o d’elements que tenen en compte cada vegada més l’estalvi d’energia i de consum. Un exemple concret és l’entrada al mercat de carregadors de bateries basats en plaques solars que eviten la connexió a la xarxa elèctrica. Potser no s’arribarà a estalviar molta energia elèctrica però aquests carregadors solars són tot un símptoma d’aquella preocupació ecològica de què parlàvem. En podeu trobar més informació aquí .

Tal com veureu es tracta de carregadors que serveixen per a diferents aparells: telèfons mòbils, càmeres digitals o iPod’s, per exemple. I només cal que els toqui el sol perquè en unes quantes hores quedin carregats de manera gratuïta. No és gaire clar que puguem comprar aquests carregadors solars avui mateix a la botiga de la cantonada, però sens dubte serien un bon regal de Nadal. Com a mínim tinguem-los en compte per quan apareguin en el mercat català. De moment aquí hi ha la pàgina de dues empreses constructores que els comercialitzen: Ecopower i Solio

:::::::: AGENDA ::::::::

 • Sopar-col·loqui "Present i futur de les telecomunicacions al Pallars Sobirà": El   14 de desembre del 2007   a les 20:30 hrs a l'Hotel Condes del Pallars de Sort.

 • Jornada PIMESTIC al Garraf: El 20 de desembre del 2007 tindrà lloc a la l'Hotel Cèsar de Vilanova i la Geltrú . [ + info ]

 • 2a Trobada de Telecentres d'Òmnia i de Teletreball i Internet Social: El   30 de novembre del 2007 i el 10 de desembre   al Citylab Can Suris de Cornellà.

:::::::: ENLLAÇOS ::::::::

 • Portal Societat de la Informació [ http://www.gencat.net/societatdelainformacio/ ] Portal de la Generalitat de Catalunya de la Societat de la Informació i del Coneixement.

 • Plataforma e-Catalunya [ http://ecatalunya.gencat.net/portal/index.jsp ] Plataforma de la Generalitat de Catalunya d'intercanvi de coneixements i experiències amb diferents portals temàtics públics i privats que permeten a l'usuari entrar a formar part d'alguna comunitat, a accedir a blocs, fòrums, wikis i molt més...

 • Portal del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya [ http://www.aoc.cat/ ].

 • Citylab Cornellà [ http://citilab.eu/citilab/quees ] Centre experimental de convergència entre la nova generació d'Internet i la nova generació de projectes de la Societat del Coneixement.

 • Comunidad de TELECENTROS [ http://www.comunidaddetelecentros.net/ ] Web de la Comunidad de Telecentros d'àmbit estatal espanyol.

 • Observatori per a la Cibersocietat [ http://www.cibersociedad.net/] Espai de trobada, de discusió i publicació d'investigacions sobre els diversos aspectes que les noves tecnologies de la informació estan generant.

TELECENTRES

Alt Urgell

Alta Ribagorça

Berga

Baix Ebre

Callús

Conca de Barberà

Garrotxa

Les Preses

Lluçà

Pallars Sobirà

Pla de l'Estany

Pobla de Segur

Prades Montsant

Ribera d'Ebre

Ribes de Freser

Sant Bartomeu del Grau

Sant Hilari Sacalm

Solsonès

Santa Bàrbara

Terra Alta - Gandesa

Terra Alta - La Fatarella

Terra Alta - Prat
de Comte


Telecolòni@ - Cal Pons

Telecolòni@ - L'Ametlla
de Merola


Telecolòni@ - Viladomiu
Nou


Tremp

::::

Oficina Tècnica XTC

Secretaria TSI

::::

Mailing general