La Xarxa | Oficina Tècnica de Coordinació | Notícies | Agenda | Enllaços | STSI - DURSI
s e t m a n a r i _ X T C 

Xarxa de Telecentres de Catalunya

* STSI / DURSI

* Documents

:: núm. 18_ 21-27 octubre 2002 ::

 

:::::::: LA XARXA ::::::::

  • Inauguracions de telecentres

El proper 23 de novembre tindrà lloc la inauguració del telecentre de la Terra Alta (Gandesa), amb la presència del conseller en cap Artur Mas, i la del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Andreu Mas-Colell (pendent de confirmar). A més de l'acte d'inauguració hi haurà una presentació del telecentre al agents econòmics de la comarca.

El telecentre de la Garrotxa (Olot) obre les portes el 4 de novembre. El de l'Alta Ribagorça (el Pont de Suert) a finals de novembre. Anirem donant més detalls de les inauguracions a mesura que els anem rebent.

:::::::: OFICINA TÈCNICA DE COORDINACIÓ ::::::::

  • Foment del Treball proposa formació i exàmens ECDL gratuïts

Foment del Treball farà formació adreçada a l'obtenció del carnet ECDL i examinarà gratuïtament els seus alumnes. La notícia és molt remarcable, tenint en compte la proposta que l'ATI i la STSI van fer als telecentres en la reunió de Sant Bartomeu del Grau.  Evidentment la qüestió ens planteja un problema, especialment en aquells telecentres més propers als punt de formació de Foment. Com a aspecte positiu, la Convocatòria de Foment contribuirà al coneixement de l'acreditació europea d'ús d'ordinador. D'altra banda, la formació és gratuïta però bastant llarga (140 hores) I, és de suposar, que la gratuïtat dels exàmens ECDL correspongui a la gent que ha fet el curs, o sigui que no s'aniran fent exàmens gratuïts de forma permanent. Ens assabentarem d'aquests temes.

Tot i que la qüestió ens afecta, pensem que hem d'anar avançant en el nostre plantejament d'ECDL, ja que el mercat (o sigui el conjunt de gent a la qual pot interessar disposar de "carnet europeu d'usuari d'ordinadors") és amplíssim. I per tant que hem de continuar treballant en les dues línies que poden interessar als telecentres:

a. els que volen oferir formació per a ECDL, que segurament serà
fragmentada en mòduls molt més lleugers que 140 hores i que difícilment podrà ser gratuïta.

b. els que es volen concentrar en l'organització permanent dels exàmens.

Per descomptat que s'han d'explorar altres possibilitats com les que apunta Josep Lluís Pérez (acords amb Foment ?) o bé d'altres com l'organització de formació en el marc del Departament de Treball.

Josep Camprubí. OTC

:::::::: NOTÍCIES ::::::::

  • Subvencions del Departament de Governació per a projectes d'administració oberta

DOGC núm. 3730 - 01/10/2002. ORDRE GRI/325/2002, de 17 de setembre

El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha aprovat la convocatòria de subvencions adreçades a als ajuntaments i als consells comarcals per a projectes relacionats amb la gestió interadministrativa i la prestació de serveis per Internet. Les subvencions tindran una dotació màxima de 6.010.121,04 €. El termini de presentació de sol·licituds finalitza l'1 de novembre del 2002. Els projectes han d’estar relacionats amb:

a) El redisseny de processos i circuits d’organització i el desenvolupament de programes que tinguin per objecte tant la prestació de serveis als ciutadans per Internet com la relació interadministrativa per aquest mitjà.

b) La incorporació de la signatura electrònica en procediments interns, interadministratius o relacionats amb els ciutadans, amb l’aplicació, quan s’escaigui, de la targeta de serveis de les administracions catalanes com a mitjà de signatura electrònica.

c) La prestació de serveis als ciutadans mitjançant el portal de les administracions públiques catalanes.

d) Les actuacions que tinguin per objecte la informació i la relació administrativa per via telemàtica entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Administració local, especialment les que permetin completar o fer més eficaces iniciatives del Departament de Governació i Relacions Institucionals en aquest àmbit, incloses les conduents al compliment del que s’estableix en l’article 130 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya.

e) Les iniciatives dels consells comarcals per a un conjunt d’ajuntaments de la mateixa comarca que impliquin compartir infraestructures i serveis o desenvolupar aplicacions comunes en l’àmbit de les noves tecnologies tant per a la relació amb els ciutadans com per a les relacions interadministratives.

f) La renovació o la millora de webs municipals amb actuacions que tinguin per objecte la millora de la gestió dels webs i l’ampliació i actualització dels continguts, així com la incorporació de serveis d’interacció i de transacció adreçats als ciutadans.

+ informació [Ordre del Departament de Governació]

  • La Generalitat oferirà a ciutadans, entitats i institucions correu electrònic sota el domini @catalonia.net

El Govern de la Generalitat va acordar el passat 22 d'octubre la regulació de determinats aspectes dels serveis electrònics promoguts per l'Administració de la Generalitat de Catalunya. La regulació estableix que abans del 31 de març de 2003 els departaments de l'Administració de la Generalitat que hagin creat adreces de correu electrònic per a ser usades per ciutadans, entitats i institucions s'unificaran sota el domini @catalonia.net.

Les adreces del correu corporatiu de la Generalitat també experimentaran canvis. Abans de final de 2002 s'adaptaran al domini @gencat.net, en lloc de l'actual @gencat.es.

+ info [DURSI]

:::::::: AGENDA ::::::::

  • Jornada "El teletreball com a alternativa"

Divendres dia 22 de novembre a l'hotel Ducs de Bergara de Barcelona. Organitzada per la Xarxa de Telecentres de Catalunya [+ info]

  • III Jornada en.red.ando: Construyendo el espacio virtual

Divendres 31 de gener a Barcelona. Sistemes per al teletreball i l'aprenentatge en grup en entorns virtuals [ + info ]

:::::::: ENLLAÇOS ::::::::

  • Telelavoro Italia [ www.telelavoro.rassegna.it ] Iniciativa amb el suport de la UE per al desenvolupament del teletreball a Itàlia. Coordinada per Patrizio di Nicola

  • Canal Trabajo [ www.canaltrabajo.com/teletrabajo ] Notícies i articles sobre teletreball. Actualitzat i molt complet

  • ISdAC International Association  [ www.isdac.org ] Associació internacional sense ànim de lucre que promou l'opció del teletreball entre les persones discapacitades

 

TELECENTRES

::::

::::