La Xarxa | Oficina Tècnica de Coordinació | Notícies | Agenda | Enllaços | STSI - DURSI
s e t m a n a r i _ X T C 

Xarxa de Telecentres de Catalunya

* STSI / DURSI

* Documents

:: núm. 12_ 9-15 setembre 2002 ::

 

:::::::: LA XARXA ::::::::

 • 3a Reunió General de Telecentres. Sant Bartomeu del Grau, 17 de setembre del 2002

Recordeu: cal confirmar l'assistència a la reunió, i en especial al dinar.

Ordre del dia

10.00 - Benvinguda a càrrec de Miquel Colomer, regidor d'Ensenyament i Tecnologies de la Informació de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau

10.15 - Informació breu sobre la Xarxa de Telecentres de Catalunya: telecentres en funcionament, pla d’obertures, etc. (Àrea de Coordinació)

10.25 – Informació sobre projectes i actuacions de la Secretaria de Telecomunicacions: NODAT, etc. (Jordi Berenguer)

11.00 - Presentació del TelecentreSBG (Ferran Villaseñor, coordinador). Oferta del Telecentre. Tipus d'usuaris i teletreballadors. Organització general

11.30 - Actuacions de l'Oficina Tècnica de Coordinació (OTC). Carnet d'usuari dels telecentres. Concurs d’iniciatives empresarials. Jornada “El teletreball com a alternativa”

12.00 - Descans

12.20 - Presentació del carnet europeu de conduir ordinadors ECDL (Associació de Tècnics Informàtics ATI)

13.00 – Presentació del programa de gestió de telecentres (Albert Molina, TcBerga)

13.30 – Debat i torn obert de paraules

14.00 – Dinar

:::::::: OFICINA TÈCNICA DE COORDINACIÓ ::::::::

 • Jornada "El teletreball com a alternativa"

L'Oficina Tècnica de Coordinació i la Secretaria de Telecomunicacions continuen treballant en l'organització de la jornada "El teletreball com a alternativa", que tindrà lloc a l'hotel Ducs de Bergara de Barcelona el proper 22 de novembre. El principal objectiu d'aquest acte és la difusió del teletreball i la tasca que la Xarxa de Telecentres de Catalunya desenvolupa per promoure aquest mètode alternatiu de treball.

Està previst que l'esdeveniment compti amb la presència d'experts destacats en aquesta matèria, a fi de tractar aspectes com el teletreball en àrees rurals, el paper dels telecentres, l'extensió de la banda ampla, els nous professionals, etc.

De moment han confirmat la seva presència el Sr. Peter Johnston, cap de la unitat Nous Mètodes de Treball de la DG Societat de la Informació de la Comissió Europea; el Sr. Donnie Morrison, responsable de Work-global (Illes Hèbrides, Escòcia) i la Sra. Meritxell Santiago, cap de la borsa de treball de la UOC.

També s'ha contactat amb la Xarxa de Telecentres de Powys (Gal·les) i sembla força probable que també hi assisteixin.

:::::::: NOTÍCIES ::::::::

 • Ajuts del Ministeri d'Educació per a la posta en marxa i manteniment d'aules de formació oberta mitjançant TIC

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS

ORDRE ECD/2200/2002, de 2 de setembre, per la qual es convoquen ajuts a les corporacions locals, per a la posta en marxa i manteniment d’aules de formació oberta, flexible i a distància, mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació. (Pàg. 32467 del BOE núm. 217 del 10/09/2002).

Es convoquen ajuts a corporacions locals per al manteniment, en el municipi, de l’aula Mentor de formació a distància, oberta i flexible per a persones adultes. El nombre màxim d’ajuts que concedirà aquesta convocatòria serà de 16. Les corporacions seleccionades ho seran en règim de concurrència competitiva.

Les corporacions locals hauran de comptar amb una aula per a l’assistència d’alumnes, equipada amb la infraestructura informàtica i un administrador d’aquesta.

Les sol·licituds han de ser presentades en el Centre Nacional d’Informació i Comunicació Educativa (carrer Torrelaguna, 58, 28027 Madrid) o ser remeses mitjançant qualsevol de les formes que preveu la Llei 30/1992.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre de 2002.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades dels annexos I i II d’aquesta Ordre i d’una memòria explicativa de les activitats que han estat desenvolupades amb anterioritat.

El director general d’Educació, Formació Professional i Innovació Educativa dictarà resolució que serà publicada en el BOE. La Resolució posa fi a la via administrativa. Es pot interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes, o recurs contenciós administrativa, en el termini de dos mesos, davant la Sala del Contenciós Administratiu de l’Audiència Nacional.

Les corporacions locals que siguin beneficiàries dels ajuts hauran de justificar davant la Secretaria General d’Educació i Formació Professional, abans del 31 de gener del 2003, la correcta inversió de la subvenció.

+ informació

 • II Trobada de Promotors de Telecentres

Els propers dies 3 i 4 d'octubre tindrà lloc a Campillo de Arenas (Jaén) la II Trobada de Promotors de Telecentres. La reunió comptarà amb la presència dels telecentres de Bullas (Múrcia), Getafe (Madrid), Biaizpe (Navarra), Gordexola (País Basc) i de les xarxes d'Astúries i d'Irlanda.

Aquesta segona trobada dóna continuïtat a la primera, organitzat pel telecentre Gordexola el juny de 1999, i que va servir per establir un marc de col·laboració entre les diferents iniciatives que hi ha a l'Estat en matèria de telecentres.

+ informació [ www.campillo.org/encuentro ]

:::::::: AGENDA ::::::::

 • 3a reunió general de telecentres de la XTC

Dimarts dia 17 de setembre al telecentre de Sant Bartomeu del Grau.

 • 9a Assemblea Europea de Teletreball

Del 25 al 27 de setembre a la seu del Ministeri d'Economia, Finances i Indústria del Govern francès (París)

 • II Trobada de Promotors de Telecentres

Dies 3 i 4 d'octubre al telecentre de Campillo de Arenas (Jaén)

 • Jornada "El teletreball com a alternativa"

Divendres dia 22 de novembre a l'hotel Ducs de Bergara de Barcelona

:::::::: ENLLAÇOS ::::::::

 • Telework Ireland [ www.telework.ie ] Associació de teletreballadors i telecentres d'Irlanda.

 • E-work [ www.ework.ie ] Informació, publicacions, enllaços i bases de dades de recursos sobre teletreball

 • Telecentre de Campillo de Arenas [ www.campillo.org ] Telecentre de Campillo de Arenas (Jaén)

 

TELECENTRES

::::

::::