Telecentre Terra Alta - Gandesa

Carrer de Povet de la Plana, 4 43780 Gandesa
Tel: 977 42 16 59
Fax: 977421044
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Jordi Ferrer Aznar és la persona responsable / dinamitzadora.