Telecentre de Sant Salvador de Guardiola

Carrer de Dalt, s/n 08253 Sant Salvador de Guardiola
Tel: 93 835 82 72
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Joan Morros Valls és la persona responsable / dinamitzadora.