Punt TIC - Biblioteca Municipal Anna Nadal i Serra

C/ Major, 17-19 17457 Riudellots de la Selva
Tel: 972 47 74 91
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Albert Dubé i Sàez és la persona responsable / dinamitzadora.

Serveis - activitats

 Obre cada tarda de 4 a 8h, de dilluns a divendres, a banda d'altres moments en què es pugui fer servir puntualment per formacions, etc.