Telecentre

Carrer Simpàtica, 6 43870 Amposta
Tel: 977707500
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Andreu Also Gil és la persona responsable / dinamitzadora.

Serveis - activitats

10 ordinadors disponibles.