Punt TIC de Montbrió del Camp

Avinguda Sant Jordi, 4 43340 Montbrió del Camp
Tel: 977 826 835
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Mercè Piqué Rovira és la persona responsable / dinamitzadora.