Punt TIC - Biblioteca Ramon Berenguer IV

C/ Espadós, 2 25126 Almenar
Tel: 973 77 06 38
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Anna Salvia Macià és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic