Punt TIC - Biblioteca Municipal d'Alfarràs

Av. Catalunya, 16 25120 Alfarràs
Tel: 973 76 00 07
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
dina12 és la persona responsable / dinamitzadora.