Punt TIC - Biblioteca Joan Duch

C/ de la Font, 30 25430 Juneda
Tel: 973 15 14 97
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Biblioteca Joan Duch és la persona responsable / dinamitzadora.