Punt TIC - Biblioteca Ernest Lluch i Martín

Carrer de Santa Eulàlia, 66 08340 Vilassar de Mar
Tel: 93 750 68 34
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
La biblioteca és la persona responsable / dinamitzadora.