Punt TIC - Biblioteca Cabra Feixet

C/ Colom, 48 43519 Perelló, el
Tel: 977 49 08 14
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
dina101 és la persona responsable / dinamitzadora.