Punt TIC - Biblioteca Berenguer de Bellvís

Pl. Catalunya, s/n 25142 Bellvís
Tel: 973 56 50 00
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Magalí Vallverdú Reymond és la persona responsable / dinamitzadora.