Punt TIC - Biblioteca Antònia Torrent i Martori

C/ Rial Bellsolell, 5 08358 Arenys de Munt
Tel: 93 793 84 48
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Rosa Pastrana és la persona responsable / dinamitzadora.