Punt d'Informació Juvenil - Telecentre

Passeig de la Clotada, 7 43560
Tel: 977713000
Fax: 977570168
Roberto és la persona responsable / dinamitzadora.