Casal de Joves de Teià

Parc de Can Godó, s/n 08329
Tel: 93 555 36 13
David Nacher és la persona responsable / dinamitzadora.