Casal de Gent Gran de Tortosa

Carrer d'Alfara, 27 43500 Tortosa
Tel: 977502300
Aquest Punt TIC és un Òmnia
Cinta és la persona responsable / dinamitzadora.