Can Tista

Carrer Sant Josep, s/n 17176 Sant Esteve d'en Bas
Tel: 972 69 02 07
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Lluís Rubió és la persona responsable / dinamitzadora.