Punt TIC - Biblioteca Renaixença

Pl. Major, 7 25153 Puigverd de Lleida
Tel: 973 16 73 44
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Neus Torrent Pellisé és la persona responsable / dinamitzadora.