Punt TIC - Biblioteca Pública Municipal de Soses

Plaça Ajuntament, 3 25181 Soses
Tel: 973 79 72 17
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Clara Plaza Casals és la persona responsable / dinamitzadora.