Biblioteca Miquel Martí i Pol

Plaça de Rafael Masó, s/n 17150 Sant Gregori
Tel: 972 42 90 05
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Marisa Serret Sasanedes és la persona responsable / dinamitzadora.