Punt TIC - Biblioteca M. Aurèlia Capmany

C/ Eduard Toldrà, s/n (Ciutat Cooperativa) 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel: 93 630 64 63
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
dina7014 és la persona responsable / dinamitzadora.