Punt TIC - Biblioteca L'Atlàntida

Pl. de la Generalitat, 3 25140 Arbeca
Tel: 973 16 00 08
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
dina22 és la persona responsable / dinamitzadora.