Missatge d'avís

The service having id "_mobile_whatsapp" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

La primera generació de l’era tecnològica obté un bon rendiment acadèmic

Publicat el 01/10/2015
icona de so
Escolta l'article
veu dona | Inici
La primera generació de l’era tecnològica obté un bon rendiment acadèmic
La primera generació de l’era tecnològica obté un bon rendiment acadèmic

Un estudi de la Salle Campus Barcelona - URL a l’escola Llor de Sant Boi de Llobregat ha observat un bon rendiment acadèmic en els alumnes que han fet tota la Secundària i el Batxillerat utilitzant la tecnologia en el seu procés educatiu.

L’estudi s’emmarca en el Grup de Recerca en Technology Enhanced Learning La Salle Campus Barcelona i forma part d'una tesi doctoral. El treball, que es presenta durant aquest mes d'octubre a Madrid al "Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad", està relacionat amb un estudi que s'està realitzant a nivell internacional gràcies al suport rebut per part de la UE en el marc del programa Erasmus “The QPA method: new ways to support and motivate iVET students at particular risk of ESL, including students with migrant or Roma backgrounds”. Aquest estudi aplica un mètode preventiu per atacar el problema de l'abandonament escolar, estudiant especialment entorns complicats amb immigració i/o alumnes amb dificultats.

L’objecte d’estudi han estat 62 alumnes de segon de Batxillerat de Ciències i Tecnologia i Ciències Socials de l’escola Llor de Sant Boi de Llobregat. De la mostra d’estudiants, un 30,64% han tingut algun tipus de dificultat en superar la prova, un percentatge molt alt dels quals l’han superat i, només un 11,29% alguna dificultat severa. Per tant, observem que globalment és un grup amb un bon rendiment acadèmic. El model preventiu desenvolupat en aquest projecte, basat en l’anàlisi dels hàbits d’estudi, permet detectar entre el 85,71% i el 94,73% dels alumnes amb problemes escolars amb només una tassa de falsos positius entre el 3,22% i el 6,45%.

El treball analitza com els hàbits d'estudi afecten al rendiment escolar dels estudiants. Mitjançant l'anàlisi dels hàbits d'estudi dels alumnes es poden detectar situacions que en el futur podrien portar al seu fracàs escolar i, per tant, podem intentar corregir-les a temps. Aquesta anàlisi també ens permetria millorar el rendiment acadèmic del conjunt d'alumnes i ser usat com a eina preventiva de possibles casos d’abandonament escolar.

Segons Judit Lacomba, investigadora de l’estudi, “els estudiants de l’era tecnològica del col·legi Llor, en el moment que es va fer l’estudi, tenen un bon rendiment. A més, les dades que estem treballant apunten que podrem demostrar que els alumnes d’avui dia no són pitjors estudiants que els de generacions anteriors, simplement són diferents”, assegura Lacomba.