planes de empleo https://punttic.gencat.cat/es es Subvencions a entitats i universitat per contractar plans d'ocupació https://punttic.gencat.cat/article/subvencions-entitats-i-universitat-contractar <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Subvencions a entitats i universitat per contractar plans d&#039;ocupació</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>o_tecnica</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Lun, 18/07/2011 - 14:49</span> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="https://punttic.gencat.cat/article/subvencions-entitats-i-universitat-contractar" data-a2a-title="Subvencions a entitats i universitat per contractar plans d&#039;ocupació"><a class="a2a_dd addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fpunttic.gencat.cat%2Farticle%2Fsubvencions-entitats-i-universitat-contractar&amp;title=Subvencions%20a%20entitats%20i%20universitat%20per%20contractar%20plans%20d%27ocupaci%C3%B3"></a><a class="a2a_button_x"></a><a class="a2a_button_facebook"></a><a class="a2a_button_telegram"></a><a class="a2a_button_whatsapp"></a><a class="a2a_button_email"></a></span> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/large/public/miniatures/soc-logo.png?itok=q58mszyR" width="300" height="225" alt="Logotip del Servei d&#039;Ocupació de Catalunya" title="Logotip del Servei d&#039;Ocupació de Catalunya" class="img-fluid figure-img image-style-large" /> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><!--break--><p><b>Organisme</b>: Servei d'Ocupació de Catalunya</p> <p><b>Entitats beneficiàries</b>:</p> <ul><li>Es podran beneficiar de les subvencions previstes en aquesta convocatòria aquelles entitats i institucions sense ànim de lucre i universitats públiques amb seu a Catalunya.</li> <li>Per poder participar en aquesta convocatòria cal que les entitats i institucions sense ànim de lucre tinguin com a objecte als seus estatuts la intervenció comunitària o bé la inserció laboral de persones de col·lectius amb especials dificultats d’inserció.</li> </ul><p><b>Termini i execució de les accions</b>: Els contractes de treball s'hauran d'iniciar abans del 31 de desembre del 2011 i hauran de finalitzar abans del 30 de juny del 2012.</p> <p><b>Termini de presentació de sol·licituds</b>: 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que correspon al dia 10 d’agost de 2011.</p> <p><b>Més informació</b>:</p> <ul><li><a lang="ca" href="http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/convocatories/ajuts_subv/po_entitats_sense_lucre2011.html" title="Convocatòria 2011" xml:lang="ca">Convocatòria 2011</a></li> <li><a lang="ca" title="Resolució EMO/1679/2011" href="http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5917/11181070.pdf" xml:lang="ca">Resolució EMO/1679/2011</a></li> <li><a lang="ca" title="Servei d'Ocupació de Catalunya" href="http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/home.html" xml:lang="ca">Servei d'Ocupació de Catalunya</a></li> </ul></div> <div class="field__items"> <span class="field__item"><a href="/es/taxonomy/term/104" hreflang="es">empleo</a><span class="separador">, </span></span> <span class="field__item"><a href="/es/taxonomy/term/246" hreflang="es">universidad</a><span class="separador">, </span></span> <span class="field__item"><a href="/es/taxonomy/term/691" hreflang="es">subvenciones</a><span class="separador">, </span></span> <span class="field__item"><a href="/es/taxonomy/term/768" hreflang="es">entidades sin ánimo de lucro</a><span class="separador">, </span></span> <span class="field__item"><a href="/es/taxonomy/term/972" hreflang="es">SOC</a><span class="separador">, </span></span> <span class="field__item"><a href="/es/taxonomy/term/1483" hreflang="es">planes de empleo</a><span class="separador"></span></span> </div> <section class="field field--name-comment-node-nova-entrada field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2 class='title comment-form__title'>Añadir nuevo comentario</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=9015&amp;2=comment_node_nova_entrada&amp;3=comment_node_nova_entrada" token="mCqT0iqal1RjxmWKb-Mhfjq-kBTsszzhpb6eF_P8E70"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 18 Jul 2011 12:49:04 +0000 o_tecnica 9015 at https://punttic.gencat.cat