Punt TIC - Ajuntament de Calella

Plaça de l'Ajuntament, 30 08370 Calella
Tel: 93 766 30 30
Aquest Punt TIC és un Programari Lliure
Maria Dolors Llavall Cases és la persona responsable / dinamitzadora.